Privacyverklaring

 

Gigaset Communications GmbH over het thema privacy

Bescherming van persoonsgegevens is voor Gigaset Communications GmbH (hierna: 'Gigaset') een belangrijk thema. Daarom oefenen wij onze activiteiten uit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging. Hieronder leest u welke informatie wij in voorkomende gevallen verzamelen, hoe wij met deze gegevens omgaan en aan wie wij deze eventueel ter beschikking stellen.

 

Persoonsgegevens

Via onze websites verzamelen wij geen persoonsgegevens (bijv. namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen), behalve wanneer deze voor een contractuele relatie noodzakelijk zijn of wanneer u ons deze gegevens vrijwillig ter beschikking stelt (bijv. door registratie, aanmaken van een gebruikersaccount, voor een enquête) of de betreffende wetgeving over de bescherming van uw gegevens dit toestaat.
Uw gegevens worden slechts aan derden verstrekt, wanneer dit voor de afhandeling van de overeen-komst of de betaling noodzakelijk is en u hiermee heeft ingestemd. Bij de afhandeling van een bestelling ontvangen bijv. de door ons ingeschakelde dienstverleners (bijv. transporteur, betaaldienstverlener, bank) de gegevens die voor de afhandeling van de bestelling, factuur en levering noodzakelijk zijn.

 

Doeleinde

De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken wij in het algemeen om uw verzoeken te beantwoorden, uw opdrachten te verwerken, met u gesloten overeenkomsten af te handelen of u toegang te verschaffen tot bepaalde informatie of aanbiedingen. Voor het onderhouden van de klantrelatie kan het verder nodig zijn,

 • dat wij uw persoonsgegevens opslaan en verwerken, om beter op uw wensen te kunnen inspelen of onze producten en diensten te verbeteren; of 
 • dat wij (of een bedrijf namens ons) deze persoonsgegevens gebruiken om u na uw aankoop algemene of toegespitste informatie over de aangekochte waren te sturen, om u te informeren over ons eigen, op het product gelijkende, productaanbod dat voor u ook nuttig kan zijn, voor de verzending van de Gigaset-nieuwsbrief met nieuws uit het productportfolio van Gigaset, om webenquêtes uit te voeren, zodat we beter kunnen inspelen op de wensen en eisen van onze klanten of om u over nieuwe acties van Gigaset te informeren, zoals loterijen of wedstrijden. Indien niet nadrukkelijk anders overeengekomen zullen wij u uitsluitend via e-mail of via briefpost informeren.

 

Verstrekken van uw gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming of instructie aan derden verstrekken, verkopen of op enige andere wijze commercialiseren. Wij mogen uw gegevens echter aan andere partijen verstrekken indien dit wettelijk voorgeschreven is, alsmede aan dienstverleners die voor ons of namens ons diensten ter beschikking stellen. Deze dienstverleners mogen uw gegevens slechts gebruiken voor het leveren van hun diensten.
Vanzelfsprekend respecteren wij het wanneer u ons uw persoonsgegevens niet ter ondersteuning van onze klantrelatie (in het bijzonder voor direct marketing of voor doeleinden van marktonderzoek) ter beschikking wilt stellen. Indien u dit niet wenst, kunt u uw toestemming of uw bezwaar tegen het toekomstige gebruik van uw persoonsgegevens op elk gewenst moment aan ons doen toekomen:

Via het contactformulier: www.gigaset.com\kontakt
Via de post: Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt 299

 

Doelmatig gebruik

Gigaset zal de door u online ter beschikking gestelde persoonsgegevens slechts voor de doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken die wij u hebben medegedeeld, tenzij dit verzamelen, verwerken en gebruiken

 • voor een ander doeleinde wordt gedaan, dat direct verband houdt met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, 
 • voor de voorbereiding, de onderhandeling en uitvoering van een overeenkomst met u vereist is, 
 • vanuit een wettelijke verplichting of rechterlijke of administratieve uitspraken vereist is, 
 • ter rechtvaardiging of ter bescherming van wettelijke aanspraken of ter verdediging bij klachten vereist is, 
 • dient ter voorkoming van misbruik of andere onwettige activiteiten, bijv. opzettelijke aanvallen op de computersystemen en om de gegevensbeveiliging te waarborgen.

 

Veiligheid

Gigaset treft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige verwijdering, wijziging of tegen verlies en tegen ongeoorloofd aan derden verstrekken of ongeoorloofde toegang.

 

Vragen en opmerkingen

Gigaset zal op alle redelijke verzoeken om inzicht in en eventueel correctie, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens reageren. Als u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring heeft (bijv. wanneer u inzicht in en actualisering van uw persoonsgegevens wenst), klik dan op 'Contact' onder aan dit venster. In het kader van de verdere ontwikkeling van internet zullen wij ook onze privacyverklaring steeds aanpassen. Wijzigingen zullen wij tijdig bekendmaken op deze website. Bekijk deze pagina dan ook regelmatig voor de actuele status van de privacyverklaring.

 

Cookies

De websites van Gigaset maken op verschillende plaatsen gebruik van zogeheten cookies. Cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt op uw computer en die uw browser opslaat. Cookies zijn niet gekoppeld aan bepaalde personen en bevatten geen persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogeheten 'sessiecookies' die worden verwijderd wanneer u uw browsersessie beëindigt. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen.

De volgende cookies worden gebruikt:

 

Cookies naam
Levensduur Korte beschrijving
Google Analytics 2 ans Google Analytics is een hulp-programma voor webanalyse, waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers om-gaan met hun websites. Google Analytics gebruikt 'first-party'-cookies om te analyseren hoe de bezoeker de website ge-bruikt. Met deze cookies wordt informatie opgeslagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over het tijdstip van het websitebezoek, het aantal keren dat de bezoeker de website heeft geopend en hoe de bezoeker op de website is terechtgekomen. 'First-party'-cookies worden door browsers niet op andere domeinen toegankelijk gemaakt.
Magento Session - frontend 

Duur van de sessie

Om verschillende, samenhan-gende verzoeken van een ge-bruiker te herkennen en aan een sessie toe te voegen, wordt gebruikgemaakt van sessie-ID's. Deze sessies bestaan vaak uit meerdere samenhangende verzoeken en antwoorden. De overdracht van de sessie-ID vindt plaats bij het opnemen van de sessiecookies in de website.
Compare_list_cookiesession_id 30 minuten Met deze sessiecookie wordt de vergelijkingslijst in de webshop opgeslagen.
Cookieconsent_dismissed 1 jaar Met deze cookie wordt de ac-ceptatie van de cookies op de banner op de startpagina opge-slagen.

Wish_list_cookiesession _id
& Wish_list_item_count

1 uur Met deze sessiecookie wordt de wensenlijst in de webshop op-geslagen.

Emos_jcsid & emos_jcvid

2 jaar Deze Econda-cookie wordt gebruikt om de inhoud van het winkelmandje bij te houden.

 

U kunt uw webbrowser zo instellen dat deze alle cookies accepteert, blokkeert of u waarschuwt wanneer een cookie wordt verzonden. 

Volg hiervoor een van de onderstaande procedures, al naargelang welke browser u gebruikt:


Microsoft Internet Explorer:

1. Selecteer in het menu 'Extra' het item 'Internetopties'
2. Binnen het menu 'Internetopties' klikt u op het tabblad 'Privacy'.
3. Hier vindt u veiligheidsinstellingen voor de verschillende internetzones. Hier stelt u in of, en zo ja welke, cookies geaccepteerd of geblokkeerd moeten worden.
4. Sluit de instellingen af door te bevestigen met 'OK'.

 

Mozilla Firefox:

1. Selecteer in het menu 'Extra' het item 'Instellingen'.
2. Klik nu op het item 'Privacy'.
3. In het menu 'Privacy' selecteert u via het dropdownmenu 'Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis'.
4. Nu kunt u instellen of cookies al dan niet geaccepteerd moeten worden. Ook kunt u hier vastleggen hoe lang deze cookies bewaard moeten blijven en eventuele uitzonderingen (websites) voor deze instelling toevoegen.
5. Sluit de instellingen af door te bevestigen met 'OK'.

 

Google Chrome:

1. Klik op het Chrome-menu op de werkbalk van de browser (rechtsboven).
2. Selecteer nu het item 'Instellingen', scroll naar 'Uitgebreide instellingen tonen' en selecteer deze optie.
3. Klik bij het item 'Privacy' op 'Contentinstellingen'.
4. Daar vindt u onder het item 'cookies' de volgende instellingen:

 • Cookies verwijderen
 • Cookies standaard blokkeren
 • Cookies standaard toestaan
 • Cookies en websitegegevens automatisch verwijderen na beëindiging van de browsersessie 
 • Uitzonderingen voor cookies van bepaalde websites of domeinen toestaan

5. Vervolgens klikt u op 'Klaar' om de instellingen op te slaan.
6. Het browservenster van de instellingen kan nu worden gesloten.

 

Apple Safari:

1. Klik op het tandradsymbool in de werkbalk van de browser (rechtsboven).
2. Selecteer nu het item 'Instellingen'.
3. In het menu dat verschijnt, moet nu opnieuw het item 'Instellingen' worden geselecteerd.
4. In het volgende venster opent u de tab 'Privacy'.
5. Om cookies te deactiveren, plaatst u bij 'Cookies blokkeren' een vinkje voor 'Altijd'. Mocht u de cookies weer willen activeren, plaats dan een vinkje bij 'Nooit'.
6. Vervolgens moeten de instellingen worden overgenomen.
Indien u geen van de voorgaande browsers gebruikt, selecteert u de optie 'Cookies' in de 'Help'-functie om te weten te komen waar uw cookies-map zich bevindt.

 

Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid zich via een link op onze homepage op onze nieuwsbrief te abonneren. Om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen, hebben wij uw e-mailadres nodig. Met het doorgeven van uw e-mailadres geeft u er toestemming voor, dat wij uw gegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief mogen gebruiken om u te informeren over producten en productnieuws uit de productgroepen 'Gigaset Consumer Products', 'G-tag', 'elements' en 'mobile', acties en algemeen nieuws en informatie over de bedrijven van het Gigaset-concern. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. Voor zover u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw gegevens voor dit doeleinde ook aan andere bedrijven van de Gigaset-groep verstrekken (Gigaset elements GmbH, Hansaallee 299, D-40549 Düsseldorf; Gigaset AG, Seidlstraße 23, D-80335 München; GIG Holding GmbH, Seidlstraße 23, D-80335 München; Gigaset Mobile Europe GmbH, Hansaallee 299, D-40549 Düsseldorf). Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief op elk gewenst moment weer opzeggen en de toestemming die u heeft gegeven, voor de toekomst herroepen. Klik hiervoor op de knop 'Nieuwsbrief opzeggen' in de nieuwsbrief die u heeft gekregen of klik op de Gigaset-website in de rubriek 'Klantenservice', 'Mijn account' op 'Nieuwsbrief deactiveren'.

 

Gebruik van social plug-ins van Facebook

Onze website gebruikt social plug-ins (hierna: 'plug-ins') van het sociale netwerk facebook.com, dat door Face-book Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA wordt beheerd ('Facebook'). De plug-ins zijn her-kenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte 'f' op blauwe ondergrond) of een 'duim omhoog'-teken) of worden met de toevoeging 'Facebook social plug-ins' aangeduid. U vindt de lijst en de weergave van de verschillende social plug-ins hier: http://developers.facebook.com/plugins.
Wanneer u een pagina van onze website opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een recht-streekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser verzonden en via de browser in de website opgenomen. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook door middel van deze plug-in verzamelt. Volgens onze huidige kennis gaat Facebook als volgt te werk:
Doordat de website deze plug-ins heeft opgenomen, ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft geopend. Als u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toevoegen. Wanneer u op de plug-ins reageert, bijvoorbeeld door op de zogeheten 'Vind ik leuk'-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de betreffende informatie van uw browser rechtstreeks aan Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Ook als u geen lid bent van Facebook, bestaat de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres achterhaalt en opslaat.
Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in de privacybepalingen van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
Als u wel lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via onze website gegevens van u verzamelt en koppelt aan de bij Facebook opgeslagen gegevens over u, moet u eerst bij Facebook uitloggen voordat u onze site bezoekt.
Het is ook mogelijk om de social plug-ins van Facebook met add-ons voor uw browser te blokkeren, bijvoorbeeld met de 'Facebook Blocker'.
(Voorbeeld gekopieerd van http://spreerecht.de/datenschutz/2010-10/das-rechtliche-risiko-bei-facebooks-like-button-inkl-muster-fuer-die-datenschutzerklaerung)

 

Twitter

Onze webpagina's maken gebruik van Twitter-knoppen. Deze knoppen worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Deze Twitter-plug-ins zijn herkenbaar aan aanduidingen als 'Twitter' of 'Volgen' in combinatie met het Twitter-logo (een pictogram met blauwe vogel). Met deze knoppen is het mogelijk een bijdrage of pagina van deze website op Twitter te delen of de aanbieder via Twitter te volgen.
Wanneer u een pagina van deze website bezoekt die een Twitter-knop bevat, wordt een rechtstreekse verbinding gelegd tussen uw browser en de Twitter-server. De inhoud van de Twitter-knoppen wordt door Twitter rechtstreeks naar uw browser verzonden. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Twitter door middel van deze plug-in verzamelt. Volgens onze huidige kennis wordt alleen het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website overgedragen als de Twitter-knop wordt gebruikt. Deze gegevens worden alleen voor de weergave van de Twitter-knop gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy.

 

Webanalyse met Google Analytics 

Op deze website wordt Google Analytics gebruikt, een service voor webanalyse van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt 'cookies', dat wil zeggen tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van de manier waarop u gebruikmaakt van de website. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Als IP-anonimisering is ingeschakeld voor deze website, wordt uw IP-adres echter eerst door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren. Daarbij worden rapporten over activiteit op de website opgesteld en worden aan de beheerder van de website andere services geleverd die verband houden met activiteit op de website en gebruik van internet. Het IP-adres dat vanaf uw browser in verband met Google Analytics wordt verzonden, wordt niet gekoppeld aan enige andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de daartoe bestemde instellingen te selecteren in uw browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken als u dat doet. Bovendien kunt u voorkomen dat de informatie die door de cookie over uw gebruik van de website wordt gegenereerd (inclusief uw IP-adres) door Google wordt opgeslagen en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
U kunt voorkomen dat Google Analytics informatie verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw computer opgeslagen, die voorkomt dat in de toekomst informatie over u wordt verzameld als u deze website bezoekt:<a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics deaktivieren</a>
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy vindt u op de pagina's http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en https://www.google.nl/intl/nl/policies/. Wij wijzen u erop, dat Google Analytics op deze website is voorzien van de code 'anonymizeIp', waardoor IP-adressen geanonimiseerd kunnen worden verzameld (IP-masking).

 

Econda

Ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid en de optimalisering van deze website worden door oplossingen en technologieën van econda GmbH (www.econda.com) geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen. Met behulp van deze gegevens kunnen, onder pseudoniemen, gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiertoe kunnen cookies worden opgeslagen, waardoor het mogelijk wordt om internetbrowsers te herkennen. Gebruikersprofielen worden echter zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker niet gekoppeld aan gegevens over de persoon achter het pseudoniem. In het bijzonder worden IP-adressen direct na ontvangst onherkenbaar gemaakt, waardoor het niet mogelijk is gebruikersprofielen aan IP-adressen te koppelen. Bezoekers van deze website kunnen op elk moment tegen dit verzamelen en opslaan van informatie bezwaar maken: http://www.econda.com/econda/company/data-protection/revocation-of-data-storage/. Het bezwaar is alleen geldig voor het apparaat en de webbrowser waarop het geplaatst is; herhaal de procedure daarom indien nodig voor alle apparaten. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden de verzoeken die u daarna indient weer standaard door ons opgeslagen.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment met inachtneming van de geldende privacywetgeving te wijzigen. Meest actuele versie: augustus 2015.
Onze privacyverklaring kan op elk moment in de versie die op dat moment geldig is, in ons archief onder aan deze pagina worden ingezien, opgeslagen en afgedrukt. In ons archief vindt u ook de eerdere versies van deze privacyverklaring.