Bruksanvisninger

Her kan du laste ned gratis bruksanvisning i PDF-format for de nye og eldre produktene våre. Alt du trenger er Acrobat Reader

Velg et produkt.


Downloads

Version 0.1.4
OBS: Bruksanvisninger inkluderer generell informasjon, apparatets egenskaper og lovmessige krav ved utskriftsdato. Krav og betingelser kan ha blitt endret etter dette tidspunktet, f.eks. iht. lovmessige endringer. Følgende oppsummering informerer om endringer som eventuelt ikke har blitt inkludert i bruksanvisningen du vil laste ned. Følgende oppsummering er ikke dekkende, men skal gi deg et overblikk. Vi gir ingen garanti for at denne oppsummeringen er komplett, riktig og/eller oppdatert. Kontaktdata som adresser, hotline nummer og kostnader for samtaler fra landelinjer eller mobil/trådløse telefoner kan endres. Bruksanvisningene til eldre produkt har ev. ikke riktig informasjon lenger. Derfor ber vi deg om å se på våre kundeservice sider, hvor denne informasjonen oppdateres regelmessig.<br /><br />

Jeg har lest vilkårene og betingelsene og godtatt dem.

Manuals for Gigaset C530 IP

Gigaset C530 IP User guide (full version) en DA FI NO SE

Gigaset C530 IP User guide (short version) en DK FI NO SE

Gigaset C530 IP Brukermanual (kort versjon) no NO

Open Source Flyer C430IP/C430AIP/C530IP/C530A IP