Manuals

Here you will find user manuals of our up-to-date and older products as a free of charge download of a pdf version. All you need is an Acrobat Reader plug-in.

Please choose a product.


Downloads

Version 0.1.4
Uwaga! Instrukcje obsługi przedstawiają informacje ogólne, właściwości urządzenia i wymogi prawne z dnia druku. Warunki i postanowienia mogą się zmienić od czasu druku, np. wskutek zmian wymogów prawnych. Poniższe podsumowanie informuje o zmianach, których może nie zawierać pobierana instrukcja obsługi. Poniższe podsumowanie nie jest wyczerpujące i zapewnia jedynie informacje ogólne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej za zupełność, poprawność ani aktualność tego podsumowania. 1. Dane kontaktowe, takie jak adresy, numery infolinii oraz opłaty za połączenia telefoniczne, stacjonarne i komórkowe/radiowe mogą się zmieniać. W związku z tym informacje w instrukcjach obsługi starszych produktów mogą nie być już poprawne. Informacje te należy sprawdzać na stronach Obsługi klienta, na których są regularnie aktualizowane.

Zapoznałem się z warunkami i je akceptuję.