Supervisory Board of Gigaset AG

 

Hau Yan Helvin Wong (Chairman of the Supervisory Board) 
Lawyer, Brisbane

Paolo Vittorio Di Fraia (Deputy Chairman of the Supervisory Board)
Merchant, Paris

Ulrich Burkhardt 
Tax consultant and auditor, Fuerstenfeldbruck

Xiaojian Huang
Merchant, Peking

Flora Ka Yan Shiu 
Merchant, Hong Kong

Barbara Münch 
Lawyer, merchant, Munich