Svar på
ofte stilte spørsmål

Har du spørsmål angående telefonen din? Her finner du svarene. Velg din produktkategori (f.eks. ISDN-telefoner) og klikk på det aktuelle produktet. Vet du ikke produktkategorien, finner du din respektive telefon under menyfanen "Alle produkter".

Velg en produktkategori, og/eller et produkt.