Wat is ECO DECT?

Green Home

ECO DECT is een milieuvriendelijke technologie voor vaste en draadloze telefoons die al vele jaren beproefd en getest is - grotendeels ontwikkeld door Gigaset - en die het stroomverbruik van de toestellen vermindert en een variabele vermindering van het zendvermogen garandeert.

De voordelen van ECO DECT op een rij:

 • Tot 60% minder energieverbruik dankzij de energiezuinige stroomvoorziening
  Vergeleken met onze traditionele draadloze telefoons.
 • Reductie van zendvermogen tot bijna nul wanneer de handset in de lader staat
  Bij slechts één aangemelde handset.
 • ECO Mode
  ECO DECT‑toestellen bieden de ECO Mode‑stand, die het zendvermogen met 80% reduceert (vergeleken met toestellen waarbij ECO Mode niet is geactiveerd en de traditionele draadloze Gigaset‑telefoons). Dit geldt zelfs wanneer meerdere handsets zijn aangemeld en wanneer de handset niet in de lader staat.
 • ECO Mode Plus
  De ECO Mode Plus‑stand schakelt het zendvermogen helemaal uit wanneer het toestel stand‑by is. Het DECT‑zendvermogen wordt voor alle aangemelde handsets uitgeschakeld, mits die allemaal ECO Mode Plus ondersteunen.
 • Instellen van het zendvermogen
  Alle stralingsarme telefoons met Gigaset ECO DECT reduceren automatisch het zendvermogen van de handset afhankelijk van de afstand tussen de handset en het basisstation.

Meer vragen over ECO DECT

Hoe helpt ECO DECT het milieu?
ECO DECT-gebaseerde Gigaset-telefoons worden nu uitsluitend geleverd met geschakelde voedingen. Deze verbruiken tot 60% minder stroom in vergelijking met conventionele lineaire voedingen. 

Gaan Gigaset-telefoons met ECO DECT meer kosten voor de consument?
Nee, consumenten hoeven niet meer te betalen voor Gigaset-telefoons met ECO DECT. Wij hebben ECO DECT-gebaseerde Gigaset-telefoons in alle prijsklassen. 

Bestaat er een stralingsrisico bij ECO DECT-gebaseerde Gigaset-telefoons?
De internationale limieten voor de overdracht van radiogolven garanderen dat er geen risico's zijn. Onze producten vallen ruim onder deze aanbevolen limieten. Verdere informatie over de discussie over radiogolven en gezondheid vindt u op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.int/peh-emf/en).

Hoewel er nog steeds geen wetenschappelijk bewijs is dat de door DECT-telefoons uitgezonden radiogolven schadelijk zijn, rust SHC al haar Gigaset-telefoons uit met functies waarmee het zendvermogen automatisch of handmatig kan worden verminderd.  

Heeft de ECO DECT-technologie invloed op de prestaties van de telefoon? 
Nee, u kunt van producten met ECO DECT dezelfde superieure prestaties verwachten als van alle Gigaset-telefoons. Als u kiest voor de ECO-modus, vermindert u handmatig de signaalafstand met 50%, of tot 25 meter binnenshuis en 150 meter buitenshuis.  

Zijn de interne componenten van ECO DECT-telefoons ook milieuvriendelijk? 
Ja. Wij hebben ervoor gezorgd dat alle stappen in de productie en verwijdering van ECO DECT-producten zo milieuvriendelijk mogelijk zijn en zo weinig mogelijk grondstoffen verbruiken. Dit begint met een solide, materiaalbesparend ontwerp en het gebruik van milieuvriendelijke materialen. Wij maken gebruik van de modernste energiebesparende machines en verpakkingen en restmaterialen worden systematisch gescheiden en gerecycled. Ook het ontwerp, de afmetingen en recycleerbare materialen van de verpakkingen spelen een belangrijke rol.

In de logistiek richten wij ons op het gebruik van milieuvriendelijke transportmiddelen, bijvoorbeeld per spoor of per schip, en een efficiënt gebruik van de vrachtruimte. Als gevolg daarvan hebben wij de verpakkingsafmetingen van onze producten verkleind, d.w.z. dat er meer pakketten tegelijk kunnen worden vervoerd. Gigaset-verpakkingen bestaan voor meer dan 90% uit gerecycled materiaal. En we hebben zoveel mogelijk afgezien van plastic elementen; zo hebben we onder andere kabelbinders en plastic zakken vervangen door papieren banderollen. De gebruiksaanwijzingen zijn gedrukt van gerecycled materiaal. Ook onze service is gericht op milieubescherming - wij vermijden de onnodige vervanging van defecte afzonderlijke onderdelen en apparaten en bieden onze klanten in plaats daarvan een geïndividualiseerde reparatieservice. Als laatste stap wordt al het elektrische afval op de juiste manier afgevoerd. 

Hoe zit het met lood - zijn uw producten loodvrij? 
Ja. Al onze Gigaset-producten zijn nu al meer dan twee jaar loodvrij.

Wat wordt bedoeld met stralingsvrij in stand-by?
Bij gebruik van ECO Mode Plus zendt het basisstation alleen een signaal uit wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer er een oproep binnenkomt, wanneer de telefoon in gebruik is of wanneer er een verbinding tot stand komt.

Als u het basisstation niet gebruikt, wordt het zendvermogen uitgeschakeld (dit geldt voor alle aangemelde handsets die ECO-modus Plus ondersteunen). Dit is het geval wanneer u niet telefoneert of instellingen op het basisstation wijzigt.

Betekent stralingsvrij dat noch het basisstation noch de handset een signaal uitzenden?
In de ECO-modus Plus wordt het zendvermogen van het basisstation uitgeschakeld als de telefoon in stand-by staat. Dit geldt ook als de handset niet in de lader ligt en als er meerdere handsets zijn aangemeld, mits deze ook ECO Mode Plus ondersteunen.

Met regelmatige tussenpozen "luistert" de handset echter om te zien of het basisstation "belt" en omgekeerd. Dit wordt scannen genoemd.

Is het uitschakelen van het zendvermogen alleen mogelijk als de handset in de oplader staat, of kan dit ook als de handset zich ergens anders in mijn huis bevindt?
Ongeacht waar de handset zich bevindt - in de lader of ergens anders in huis - wordt het zendvermogen tussen het basisstation en de handset in ECO Mode Plus uitgeschakeld (dit geldt voor alle aangemelde handsets die ECO Mode Plus ondersteunen). De transmissie vindt eerst plaats als er een gesprek plaatsvindt, omdat hiervoor een verbinding tussen het basisstation en de handset nodig is.

Het basisstation en de handset scannen om te controleren of er een signaal is, wat betekent dat ze "luisteren" naar de "oproep" van het andere toestel. Pas dan brengen ze een verbinding tot stand en zenden ze een signaal uit.

Wanneer staat mijn telefoon in stand-by en hoe kan stand-by worden ingeschakeld?
Wanneer een toestel in stand-by staat, staat het in een soort wachtmodus. In feite is het altijd "klaar", zodat u op elk moment gesprekken kunt aannemen en voeren. Wanneer uw telefoon in het stopcontact zit, maar u er niet mee belt of instellingen wijzigt, staat hij in de stand-by-modus.

Als ik ECO Mode Plus activeer, wordt de stand-bytijd van mijn telefoon gehalveerd. Dit betekent dat ik de handset vaker moet opladen, wat betekent dat ik meer energie verbruik. Waarom is dit het geval?
Het basisstation zendt alleen een signaal uit wanneer er een oproep binnenkomt of wanneer er een interne verbinding tot stand wordt gebracht. Om ervoor te zorgen dat er geen vertragingen optreden bij het tot stand brengen van een verbinding, moet de handset met regelmatige tussenpozen "luisteren" of er een verbinding tot stand wordt gebracht vanaf het basisstation. Dit wordt scannen genoemd.

Bij gebruik van ECO Modus Plus moet de handset vaker scannen dan handsets die een constante verbinding nodig hebben. Hierdoor verbruikt de handset meer energie, waardoor de standby-tijd korter wordt.

Wat is het bereik van mijn telefoon wanneer de ECO-modus wordt gebruikt?
Als de ECO-modus is ingeschakeld, wordt het zendvermogen van de handset naar het basisstation met 80% verminderd (in vergelijking met de niet-geactiveerde ECO-modus en de conventionele draadloze Gigaset-telefoons). Dit betekent dat het bereik ook met de helft afneemt - tot ca. 25 m binnenshuis en 150 m buitenshuis.

Wat is het bereik van de telefoon als ECO Mode Plus is ingeschakeld?
Wanneer ECO Mode Plus is ingeschakeld, bedraagt het bereik ca. 50 m binnenshuis en 300 m buitenshuis.

Wat is het bereik van de telefoon wanneer ECO-Modus en ECO-Modus Plus tegelijkertijd zijn ingeschakeld?
Als ECO Mode en ECO Mode plus gelijktijdig zijn ingeschakeld, wordt het bereik kleiner: deze handset kan binnenshuis tot op ca. 25 m van het basisstation en buitenshuis tot op ca. 150 m van het basisstation worden gebruikt.