Garantie

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Technologies verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal
Gigaset Technologies GmbH alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de
Gigaset Technologies Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt.
Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Technologies GmbH ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn. 

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

  • Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Technologies GmbH zonder haar schriftelijke toestemming;
  • Het toestel naar het oordeel van Gigaset Technologies GmbH is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
  • Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
  • Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
  • Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
  • Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
  • Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
  • Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
  • Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
  • De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:
Gigaset Technologies GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.

Voor garantie-aanspraken kunt u via het Gigaset Service-Portal op diverse manieren contact opnemen met de garantieverstrekker.