Zasady ochrony poufności danych w aplikacji Gigaset ContactsPush

 

Data: lipiec 2015 r.

Firma Gigaset Communications GmbH (zwana dalej „Gigaset”) dziękuje za korzystanie z aplikacji Gigaset ContactsPush oraz zainteresowanie firmą i jej produktami.

Bardzo poważnie traktujemy prywatność użytkowników oraz ochronę przekazywanych przez nich danych. Aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą ochronę prywatności, przestrzegamy wszystkich przepisów dotyczących poufności danych. 

Poniżej wyjaśniamy sposób gromadzenia danych przez firmę Gigaset podczas korzystania przez użytkownika z aplikacji ContactsPush oraz ich wykorzystania.

 

Odpowiedzialne biuro i kontakt

Odpowiedzialnym biurem i usługodawcą jest Gigaset Communications GmbH, Hansaallee 299, 40549 Düsseldorf, Niemcy (dalej zwany „Gigaset”). 

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, wnioski o informacje, propozycje i zażalenia można kierować na adres kontaktowy wskazany w informacjach o naszej firmie (metryczce).

 

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez firmę Gigaset 

Następujące informacje będą wykorzystywane po każdym nawiązaniu łączności ze smartfonu użytkownika ze słuchawką Gigaset za pośrednictwem urządzenia Gigaset używającego łączności IP: 

  • książka adresowa/kontakty (nazwy, numery telefonów);
  • adres IP urządzenia Gigaset DECT;
  • informacje o połączeniu z siecią WLAN.

Aplikacja wymaga uprawnień dostępu do kontaktów, aby móc przesyłać ich dane ze smartfonu do słuchawki Gigaset. Dane kontaktów są podczas przesyłania tymczasowo przechowywane w pamięci ulotnej smartfonu, aby można je było przekazać do słuchawki DECT. Dane kontaktów są przesyłane tylko do słuchawki DECT. Firma Gigaset nie odczytuje ani nie zapisuje danych kontaktów.

Informacje o połączeniu z siecią WLAN są potrzebne do przesyłania danych kontaktów ze smartfonu do słuchawki Gigaset za pośrednictwem wewnętrznej sieci domowej. W związku z tym aplikacja wymaga uprawnień dostępu do sieci domowej WLAN, z którą jest połączony smartfon, oraz sieci domowej LAN, z którą jest połączona stacja bazowa DECT (jest to zazwyczaj ta sama sieć domowa).

Aplikacja używa wewnętrznego adresu IP urządzenia DECT, aby umożliwić ustanowienie połączenia między smartfonem a urządzeniem DECT w sieci domowej, a także przesyłanie w tej sieci danych użytkownika ze smartfonu do słuchawki DECT. 

Adres IP jest także wysyłany do serwera Gigaset.net wywoływanego przez aplikację i zapisywany do czasu wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki sieciowej smartfonu.

Aplikacja zapisuje trwale kod PIN wprowadzony przez użytkownika, jeżeli użytkownik włączy tę funkcję. 

Dane kontaktów są trwale zapisywane lokalnie na słuchawce Gigaset. Dane te można usunąć ze słuchawki w dowolnej chwili. 

Danych kontaktów zapisanych na słuchawce Gigaset nie można przesłać ani odczytać.

Do korzystania z aplikacji nie jest wymagane połączenie z Internetem.

 

Przesyłanie danych do osób trzecich

Zebrane dane osobowe nie są przesyłane do żadnych osób trzecich.