Polityce Ochrony Danych Serwisu


Urządzenia i usługi GIGASET

My, Spółka Gigaset Technologies GmbH, jak i powiązane z nami przedsiębiorstwa („Gigaset”, „my”, „nas”, „nasz”) rozumiemy jak ważna jest prywatność naszych klientów i staramy się klarownie wyjaśnić, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy, przekazujemy i przechowujemy ich dane osobowe.

Niniejsza dyrektywa o ochronie danych ma zastosowanie do wszystkich urządzeń i usług Gigaset, które odnoszą się do dyrektywy lub do niej odsyłają (nazywane łącznie naszymi „usługami”). Niniejsza dyrektywa o ochronie danych obowiązuje niezależnie od tego, czy mają Państwo dostęp do naszych usług za pomocą komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telefonu lub innego urządzenia, czy też offline.

W Gigaset bardzo poważnie traktujemy ochronę danych naszych klientów. Właśnie z tego powodu zapewniamy, że wszystkie nasze produkty i usługi są opracowywane i kształtowane według zasady „ochrony prywatności w fazie projektowania” („Privacy by Design”). Wszystkie zebrane przez nas dane wykorzystywane są do zoptymalizowania naszych produktów i usług oraz zapewnienia naszym klientom możliwie najlepszych korzyści. Gwarantujemy przy tym, że Państwa dane będą chronione i wykorzystywane jedynie do tych celów, które służą udostępnianiu dla Państwa usługi lub produktu. Wiemy, gdzie trafiają Państwa dane w naszym przedsiębiorstwie, i zapewniamy, że odbywa się to w sposób bezpieczny, chroniony i zgodny z wymogami ochrony danych.

Kto jest Państwa osobą kontaktową?

Osobą kontaktową i administratorem danych osobowych, zgodnie z unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, jest

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2
46395 Bocholt
Tel.: +49 (0) 2871 / 912 912
E-mail: datenschutz(at)gigaset.com lub data-protection@gigaset.com

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych, związanych z naszymi produktami i usługami, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych. Można się z nim kontaktować pod podanym wyżej adresem pocztowym oraz adresem e-mail (dopisek: „do rąk inspektora ochrony danych”).

Jakie dane gromadzimy?

W ramach naszej Obsługi klienta mają Państwo do dyspozycji różne możliwości kontaktu z naszymi serwisami lub korzystania z naszych usług. Zasadniczo rozróżniamy doradztwo dla klienta (rozmowa telefoniczna, czat serwisowy lub e-mail) i usunięcie usterki (zlecenie usunięcia usterki). Jeśli skorzystają Państwo z naszej oferty na akcesoria lub części zamienne w ramach kontaktu serwisowego, Państwa dane dotyczące zamówienia mogą być przetwarzane w ramach rozmowy serwisowej lub – z reguły – w naszym sklepie internetowym. Na naszej stronie internetowej można znaleźć wszystkie informacje na temat sposobu przetwarzania danych w sklepie internetowym (www.gigaset.com).

Dane w kontekście korzystania z naszego serwisu dla klientów

Jeśli skontaktują się Państwo z naszym Działem obsługi klienta w celu zadania pytań, uzyskania porady, dokonania naprawy lub zgłoszenia innych problemów, wówczas będziemy gromadzić Państwa dane. Mogą to być dane osobowe, takie jak nazwisko, imiona, adres prywatny, numer telefonu, adres e-mail lub dane służące do identyfikacji urządzenia.

Państwa dane na koncie użytkownika

W celu zapewnienia optymalnej obsługi serwisowej lub pełnego śledzenia stanu realizacji zapytań czy zleceń napraw konieczne może być utworzenie własnego konta użytkownika w firmie Gigaset. W tym przypadku gromadzimy Państwa dane osobowe, na przykład niektóre dane dotyczące Państwa osoby, takie jak nazwisko, imię i adres e-mail. 

Kontakt bezpośredni

Mają Państwo różne możliwości skontaktowania się z nami. Należą do nich: zgłoszenie pomocy technicznej (Support-Ticket), za pomocą którego – przy użyciu szablonu internetowego – można opisać swoje pytanie lub problem z produktem, czat na żywo, jak również infolinie serwisowe. W tym kontekście przetwarzamy dane wyłącznie do celów komunikacji z Państwem. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Każde nawiązanie kontaktu jest przez nas dokumentowane, dzięki czemu – jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – za pośrednictwem konta użytkownika będą Państwo zawsze informowani o wszystkich działaniach serwisowych. Na swoim koncie użytkownika w każdej chwili mogą Państwo usunąć zgłoszenia pomocy technicznej, o ile z przyczyn prawnych nie jesteśmy zobowiązani do przechowywania tych danych (por. rozdział „Okres przechowywania”).

Możliwość prowadzenia czatów na żywo

Nasza strona internetowa korzysta z programu Freshchat, usługi Freshworks GmbH, Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin. Jeśli mają Państwo ogólne lub konkretne pytania i problemy dotyczące naszych produktów, usług lub naszego sklepu Gigaset, mogą Państwo przesłać nam wiadomość za pomocą czatu na żywo. Zostanie wyświetlona informacja, czy w danej chwili dostępna jest osoba, która może na bieżąco udzielić Państwu odpowiedzi. Jeśli nie będzie takiej możliwości, odpowiedzi na Państwa pytanie udzielimy niezwłocznie w godzinach świadczenia usług. W tym kontekście dane są przetwarzane w znajdującym się na terenie UE Centrum przetwarzania danych naszego usługodawcy, wyłącznie do celów komunikacji z Państwem. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Konto użytkownika

Aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszej strony internetowej i usług serwisowych, mają Państwo możliwość zarejestrowania się w naszym obszarze logowania. Dane obowiązkowe – imię, nazwisko, adres e-mail, hasło – zostały oznaczone jako pola obowiązkowe. Bez tych danych rejestracja nie jest możliwa. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Po udanej rejestracji mogą Państwo zarządzać swoim osobistym kontem użytkownika za pośrednictwem gigaset.com. Dostępne są następujące funkcje: Informacja o koncie użytkownika, Książka adresowa, Moje zamówienia, Moja lista życzeń, Subskrypcja newsletterów, Zgłoś usterkę, Moje zlecenia usunięcia usterki, jak również Moje opinie. Książka adresowa pozwala na wprowadzanie dodatkowych danych osobowych. Są to: imię, nazwisko, firma, telefon, adres, ulica, kraj, kod pocztowy, miejscowość. W tym przypadku dane przetwarzamy wyłącznie w celu świadczenia usług, w tym także w celu usuwania usterek. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Dane dotyczące realizacji zlecenia na usunięcie usterek

Do realizacji zlecenia na usunięcie usterek konieczne są dane osobowe, takie jak nazwisko, imiona, adres prywatny, numer telefonu, adres e-mail, lub dane dotyczące identyfikacji urządzenia i opisów błędów. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Informacje o urządzeniu W przypadku usuwania usterki konieczne jest niekiedy uruchomienie produktu w celu jego przetestowania. W trakcie korzystania z Państwa urządzenia gromadzone są – w zależności od jego typu – różnego rodzaju informacje o urządzeniu, takie jak: model urządzenia, informacje o wyposażeniu, numer IMEI i inne unikalne identyfikatory urządzenia, np. numer seryjny, oznaczenie modelu, rejestracja dostępu, aktualna wersja oprogramowania, kod kraju dla telefonii komórkowej, kod sieci komórkowej, adres MAC, wersje systemu operacyjnego lub ustawienia urządzenia umożliwiające dostęp do usług.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), krajowego prawa ochrony danych i wszystkich innych obowiązujących przepisów.

Przetwarzanie danych ma na celu przede wszystkim prowadzenie wspólnych relacji biznesowych. Ponadto, w stosownych przypadkach, możemy poprosić Państwa o wydanie dodatkowej zgody, która będzie stanowiła podstawę dla opracowania danych. Przetwarzamy Państwa dane również po to, aby móc wypełnić nasze zobowiązania prawne, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. W razie potrzeby przetwarzamy również Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, aby chronić uzasadnione interesy swoje lub osób trzecich (np. władz publicznych). Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach: 

Rejestracja W ramach rejestracji produktu lub usługi Gigaset przetwarzane są Państwa dane osobowe. Ponadto odbywa się identyfikacja i uwierzytelnianie Państwa osoby jako użytkownika naszych produktów Gigaset. Podstawą prawną jest tutaj realizacja umowy, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

Zamówienia produktów  W celu dostarczenia produktów, które zamówili Państwo np. w sklepie internetowym, przetwarzane są Państwa dane osobowe (np. wysyłanie potwierdzeń zamówienia). Podstawą prawną jest tutaj realizacja umowy, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. 

Konserwacja i pomoc techniczna W ramach przeprowadzenia usług konserwacyjnych oraz wsparcia technicznego dla urządzenia (np. aktualizacji oprogramowania lub usuwania usterek) przetwarzane są Państwa dane osobowe. Podstawą prawną jest tutaj realizacja umowy, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

Promocje dla klientów W ramach losowania nagród, konkursów lub promocji Państwa dane osobowe są przetwarzane, na przykład w celu poinformowania Państwa o wygranej nagrodzie. Podstawą prawną jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Optymalizacja produktów W ramach optymalizacji naszych produktów, np. aktualizacji oprogramowania, przetwarzamy Państwa dane dotyczące użytkowania naszych produktów marki Gigaset. Podstawą prawną jest w tym przypadku uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Usługi informacyjne Nasze produkty zapewniają usługi informacyjne, które w przyszłości będą w Państwa interesie rozwijane. W zależności od wykorzystywanych usług aplikacja ta może również przetwarzać dane osobowe. Podstawą prawną jest tutaj realizacja umowy, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

Konsultacje z klientami W celu uzyskania opinii na temat naszych produktów przetwarzamy informacje do celów statystycznych. Ma to na celu poprawę jakości naszych produktów. Podstawą prawną jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Wysyłanie materiałów reklamowych W ramach dostarczania materiałów reklamowych lub specjalnych ofert na nasze produkty przetwarzamy dane osobowe. Podstawą prawną jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

Przekazywanie Państwa danych

W ramach naszej grupy dane są przekazywane określonym przedsiębiorstwom, jeżeli te przedsiębiorstwa wykonują zadania przetwarzania danych w sposób scentralizowany dla przedsiębiorstw powiązanych w grupie (np. logistyka, usuwanie usterek).

Możemy również ujawnić Państwa dane następującym przedsiębiorstwom, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usług:

Dostawca usług Możemy przekazać swoje dane starannie wybranym przedsiębiorstwom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na przykład przedsiębiorstwom, które pomagają nam w usuwaniu usterek, prowadzeniu centrów obsługi klienta, reklamie, prowadzeniu badań na temat zadowolenia klientów lub w rozliczeniu rachunków czy wysyłaniu w naszym imieniu wiadomości e-mail. Na mocy postanowień umownych przedsiębiorstwa te mogą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu świadczenia usług, które im zleciliśmy.

Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom spoza przedsiębiorstwa, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia wiążących nas obowiązków prawnych. Mogą to być np. organy publiczne (organy administracji podatkowej, sądy).

Bezpieczne przechowywanie danych?

Ochronę Państwa danych traktujemy poważnie i wdrożyliśmy odpowiednie fizyczne i techniczne środki ochrony danych gromadzonych w związku z naszymi usługami. Choć z uwagi na szybki rozwój technologiczny bezpieczeństwo stron internetowych, transmisji internetowych, systemów komputerowych i połączeń komórkowych nigdy nie jest całkowite, natychmiast dostosowujemy nasze systemy do najnowszego stanu techniki i zawsze podejmujemy odpowiednie kroki w celu ochrony Państwa danych.

Jakie prawa przysługują Państwu, jako osobom, których dane dotyczą?

Pod wyżej wymienionym adresem mogą Państwo uzyskać informacje o przechowywanych danych dotyczących Państwa osoby. Ponadto mogą Państwo, pod pewnymi warunkami, wystąpić o sprostowanie lub usunięcie danych. Ponadto mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do wydania udostępnionych przez siebie danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do sprzeciwu

Mają one prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, bez podawania uzasadnienia. Jeżeli przetwarzamy dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, mogą Państwo sprzeciwić się temu przetwarzaniu z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać, iż istnieją podlegające bezwzględnej ochronie podstawy do przetwarzania tych danych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub że przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub ochronie roszczeń.

Gdzie mogą Państwo złożyć skargę?

Mają Państwo możliwość złożenia skargi do wyżej wymienionego inspektora ochrony danych lub organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych.

Jak długo przechowywane są dane?

Państwa dane osobowe usuniemy, gdy tylko przestaną być one potrzebne do wyżej wymienionych celów. Po zakończeniu stosunku gospodarczego Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będziemy do tego prawnie zobowiązani. Wynika to z reguły z wymogów prawnych w zakresie obowiązku dokumentacji i przechowywania informacji, które są regulowane między innymi kodeksem handlowym i ordynacją podatkową. Okres przechowywania danych wynosi w tym przypadku do dziesięciu lat.

Czy Państwa dane są przekazywane do państwa trzeciego?

W przypadku przekazywania danych osobowych usługodawcom lub przedsiębiorstwom należącym do grupy przedsiębiorstw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przekazywanie danych odbywa się wyłącznie w zakresie, w jakim Komisja UE potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w państwie trzecim lub posiada inne odpowiednie gwarancje ochrony danych (np. wiążące wewnętrzne przepisy dotyczące ochrony danych lub standardowe unijne klauzule umowne). Szczegółowe informacje można uzyskać, korzystając z wymienionych powyżej sposobów kontaktu.