Stopka redakcyjna

Informacje o firmie zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telemediach (Telemediengesetz):

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2
46395 Bocholt
Niemcy

E-Mail: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego
Tel.: +49 (0) 2871 / 912 912*
*Zależnie od taryfy stacjonarnej Państwa operatora

Dyrektorzy zarządzający: 
Dr Magnus Ekerot

Rada Nadzorcza: 
Barbara Münch

Rejestr handlowy: 
Coesfeld, HRB 16595 | WEEE-Reg. No. DE 96349612

Numer identyfikacyjny VAT
(Umsatzsteuer-Identifikationsnummer):
 
DE260978148 (§ 27 a Umsatzsteuergesetz)

Odpowiedzialny administrator treści dla tego portalu internetowego:
Gigaset Communications GmbH
Julia Thoms
Bernhard-Wicki-Straße 5
D-80636 Monachium
Niemcy

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z Art. 14 (1) rozporządzenia w sprawie ODR w sporach konsumenckich:
Komisja Europejska udostępniła klientom i przedsiębiorcom platformę internetowego rozstrzygania sporów ("ODR"), do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem linku http://ec.europa.eu/odr. W przypadku, gdy klient jest konsumentem zamieszkałym w Unii Europejskiej, platforma ODR może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

Lokalizacja Polska:
Gigaset Communications Polska Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 42
53-608 Wrocław
Polska

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, KRS 0000308364
Kapitał Spółki 1 720 000,- PLN, NIP: 1132725002

Zarząd: Paweł Pyrchała

Image credits:
https://www.istockphoto.com/dehttps://www.shutterstock.com/de/https://kayblaschke.de/wp/https://stock.adobe.com/de/https://www.gettyimages.de/