Prywatność

Polityka ochrony prywatności

W niniejszej Polityce prywatności, nasza firma  –  Gigaset Communications GmbH (zwana dalej „Gigaset”) – pragnie poinformować użytkownika o sposobie wykorzystania jego danych osobowych gromadzonych podczas wizyty na naszej stronie internetowej www.gigaset.com

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Obejmują one w szczególności informacje umożliwiające wyciągnięcie wniosków na temat tożsamości użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres lub adres e-mail. Dane statystyczne gromadzone podczas wizyty na naszej stronie internetowej, które nie mogą być powiązane z konkretną osobą, nie mieszczą się w definicji danych osobowych.

1. Treść niniejszej Polityki prywatności

Osoba do kontaktu z użytkownikiem

Osoba kontaktowa odpowiedzialna za wykorzystanie danych osobowych gromadzonych podczas wizyty na niniejszej stronie internetowej, zgodnie z przepisami rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO), to

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2

46395 Bocholt, Niemcy


Tel.: +49 (0) 2871 / 912 912

Adres e-mail: datenschutz@gigaset.com

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych produktów lub strony internetowej, użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych. Z inspektorem można się skontaktować pod podanym powyżej adresem pocztowym lub adresem poczty elektronicznej (słowo kluczowe: „FAO Data Protection Officer”).

2. Wykorzystanie danych na naszej stronie internetowej gigaset.com

Dostęp do danych

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, zbieramy dane dostępowe wysyłane automatycznie przez przeglądarkę użytkownika, aby umożliwić mu korzystanie ze strony. Dane te obejmują w szczególności:

 • Adres IP urządzenia żądającego uzyskania dostępu
 • Data i godzina żądania
 • Adres strony internetowej, do której uzyskano dostęp, a także strony internetowej, która przesłała żądanie
 • Informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym
 • Identyfikatory online (np. identyfikatory urządzenia, identyfikatory sesji)

 

Dane te muszą być przetwarzane, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej oraz zapewnić długoterminowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo naszych systemów. Dane dostępowe są również tymczasowo przechowywane, jak opisano powyżej, w wewnętrznych plikach dziennika, w celu tworzenia informacji statystycznych na temat korzystania z naszej strony internetowej, w celu udoskonalenia naszej strony i dostosowania do preferencji użytkowników (na przykład w przypadku wzrostu liczby urządzeń mobilnych uzyskujących dostęp do strony) oraz w celu zapewnienia ogólnej administracji naszej strony internetowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia UE o ochronie danych.

Informacje przechowywane w plikach dziennika nie pozwalają na wyciągnięcie bezpośrednich wniosków na temat użytkownika – przechowujemy adresy IP jedynie w skróconej, anonimowej formie. Pliki dziennika są przechowywane przez 30 dni, a następnie anonimizowane i archiwizowane.

Nawiązanie kontaktu

Istnieje kilka sposobów, aby się z nami skontaktować. Są to m.in. formularz kontaktowy, infolinia lub przesłanie do nas wiadomości e-mail. W tym kontekście przetwarzamy dane wyłącznie w celu  prowadzenia komunikacji z użytkownikiem. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia UE o ochronie danych. Podczas korzystania z formularza kontaktowego zebrane przez nas dane są automatycznie usuwane po pełnym przetworzeniu żądania, chyba że ich przechowywanie jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych (patrz: sekcja zatytułowana „Czas przechowywania”).

Tworzenie konta użytkownika

Użytkownik może dokonać rejestracji w obszarze logowania, aby w pełni skorzystać z funkcjonalności naszej strony internetowej. Zaznaczyliśmy obowiązkowe informacje, które należy podać – imię, nazwisko, adres e-mail, hasło – jako pola obowiązkowe. Nie można się zarejestrować bez podania tych informacji. Podstawę prawną takiego przetwarzania informacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia UE o ochronie danych.

Zarządzanie kontem użytkownika

Po udanej rejestracji użytkownik może zarządzać swoim osobistym kontem poprzez stronę gigaset.com. W tym celu dostępne są następujące funkcje: informacje o koncie użytkownika, książka adresowa, moje zamówienia, lista życzeń, subskrypcja biuletynu informacyjnego, zarejestrowane produkty, zgłaszanie naprawy, zlecenia naprawy, moje opinie jako klienta. Dodatkowe dane osobowe można dodać za pomocą książki adresowej. Są to: imię, nazwisko, firma, telefon, faks, adres, ulica, kraj, kod pocztowy, miasto. W tym kontekście przetwarzamy informacje wyłącznie w celu świadczenia naszych usług, takich jak realizacja zleconych napraw. Podstawę prawną tego przetwarzania informacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia UE o ochronie danych.

Zamówienia

W przypadku realizacji procesu zamówienia gromadzimy informacje niezbędne do wypełnienia zobowiązania umownego:

 • Imię i nazwisko
 • Firma
 • Kod pocztowy, miasto, adres
 • Kraj
 • Adres e-mail
 • Adres rozliczeniowy i adres dostawy

Informacje opcjonalne obejmują numery telefonów i faksów, dzięki którym możemy skontaktować się z użytkownikiem w razie jakichkolwiek pytań. Podstawą prawną przetwarzania informacji jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia UE o ochronie danych.

Wszystkie płatności dokonywane w naszym sklepie internetowym są realizowane przez naszego dostawcę usług płatniczych PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Menem, Niemcy. W trakcie tego procesu informacje o płatnościach są przesyłane do serwera PayOne za pośrednictwem bezpiecznego protokołu https. Informacje te są przekazywane wyłącznie w celu realizacji płatności. Prosimy zapoznać się z polityką ochrony prywatności PayOne dostępną na stronie https://www.payone.com/en/privacy/. Partnerem zamawiającym usługę u dostawcy usług płatniczych jest Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, 46395 Bocholt, Niemcy.

Biuletyn informacyjny

Użytkownik ma możliwość zamówienia subskrypcji naszego biuletynu zawierającego regularne aktualizacje dotyczące nowatorskich rozwiązań wdrażanych w naszych produktach i kampaniach.

W procesie zamówienia naszego biuletynu informacyjnego, stosujemy procedurę podwójnego wyrażenia zgody, tzn. wyślemy do użytkownika biuletyn informacyjny pocztą elektroniczną dopiero po kliknięciu łącza w naszym powiadomieniu, wysłanym w celu potwierdzenia adresu podanego przez użytkownika. Po potwierdzeniu adresu e-mail, przechowujemy czas rejestracji i adres IP użyty do rejestracji, aż do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu informacyjnego. Informacje te są przechowywane wyłącznie w celu wysłania biuletynu do użytkownika i potwierdzenia rejestracji. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania biuletynu. W każdym biuletynie informacyjnym znajduje się łącze umożliwiające rezygnację z subskrypcji. Wysłanie wiadomości na adres podany powyżej lub w biuletynie (np. pocztą elektroniczną lub listem) jest również wystarczające. Podstawę prawną takiego przetwarzania informacji stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia UE o ochronie danych.

W naszym biuletynie wykorzystujemy dostępne na rynku technologie do pomiaru interakcji użytkowników (takie jak otwieranie wiadomości e-mail, kliknięcie łączy). Wykorzystujemy te dane w formie pseudonimowej do tworzenia ogólnych ocen statystycznych oraz optymalizacji i dalszego udoskonalania naszych treści oraz komunikacji z klientem. Do tego celu służą małe grafiki (tzw. piksele) umieszczone w biuletynach. Informacje te będą gromadzone wyłącznie w formie anonimowej; zbierane informacje nie zostaną również powiązane z innymi danymi osobowymi. Podstawą prawną takiego działania jest uzasadniony interes naszej firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) rozporządzenia UE o ochronie danych. Za pośrednictwem naszego biuletynu chcemy przekazać naszym klientom najistotniejsze treści i lepiej zrozumieć zainteresowania czytelników. Jeżeli użytkownik nie chce, aby jego zachowanie zostało poddane analizie, może zrezygnować z subskrypcji biuletynu lub domyślnie wyłączyć grafikę w programie pocztowym. Za pośrednictwem naszego biuletynu chcemy przekazać naszym klientom najistotniejsze treści i lepiej zrozumieć zainteresowania czytelników. Informacje zgromadzone w wyniku interakcji użytkownika są przechowywane przez 30 dni w formie pseudonimowej, a następnie w formie całkowicie anonimowej.

W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji biuletynu, klikając w link rezygnacji znajdujący się na końcu każdego biuletynu. Wniosek o rezygnację można również w dowolnym momencie przesłać na adres podany powyżej w danych kontaktowych.

Powiadomienia o Przesylaniu

Nasza strona korzysta z oprogramowania OneSignal firmy OneSignal, znajdującego się pod adresem 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054, USA (zwanego dalej OneSignal). Interfejs OneSignal Push API umożliwia wysyłanie powiadomień do zainteresowanych użytkowników i klientów oraz wyświetlanie ich bezpośrednio w systemie operacyjnym. Powiadomienia w trybie push zawsze wymagają zgody użytkownika. W tym celu obok paska adresu wyświetlane są informacje, które można zaakceptować lub odrzucić. Zgoda użytkownika na wysyłanie powiadomień na naszą stronę internetową może zostać cofnięta w ustawieniach przeglądarki. Jeśli wyrazisz na to zgodę, żadne dane osobowe nie będą gromadzone. Twój adres IP jest przechowywany anonimowo, co zapobiega wszelkim ingerencjom w określone połączenie z Internetem.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez OneSignal oraz praw użytkownika w tym zakresie można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych OneSignal na stronie https://onesignal.com/privacy_policy.

Składowanie przez OneSignal opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia UE o ochronie danych i środkach przedumownych na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia UE o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w informowaniu potencjalnych klientów o nowych produktach i usługach na stronie internetowej.

Konkursy i promocje

W ramach konkursów i promocji wykorzystujemy informacje dotyczące użytkowników do przeprowadzania konkursów i promocji oraz powiadamiania zwycięzców. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w regulaminie danego konkursu lub promocji. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia UE o ochronie danych.

Obsługa klienta

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach obsługi klienta znajdują się w naszej Polityce Ochrony Danych Serwisu.

Inne przypadki równoważenia interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia UE o ochronie danych)

Ponadto, możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu ochrony uzasadnionych i zazwyczaj ekonomicznych interesów naszej firmy lub stron trzecich, przy czym w możliwie najszerszym zakresie stosujemy przetwarzanie danych opatrzonych pseudonimem lub danych anonimowych. Odbywa się to w celu:

 • Weryfikacji oraz zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa prawnego procedur biznesowych.
 • Sprawdzenia, optymalizacji i dalszego rozwoju produktów i usług
 • Przedstawienia oferty (np. za pomocą reklamy pocztowej), przeprowadzenia badań i analiz rynkowych
 • Dochodzenia roszczeń prawnych i obrony w sporach prawnych
 • Wykrywania, ścigania i zapobiegania przestępstwom
 • Zapewnienia bezpieczeństwa naszym systemom informatycznym i ich prawidłowego działania

 Wypełnienia dalszych zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia UE o ochronie danych)

Spoczywają na nas różne obowiązki prawne, takie jak ustawowy obowiązek przechowywania dokumentacji biznesowej, czy przestrzeganie obowiązujących przepisów eksportowych.

Nasza strona korzysta z programu czatu iAdvize, serwisu iAdvize Société par actions simplifiées, 9 Rue Nina Simone, Euronantes Gare, Le Berlingot bât. B, F-44000 Nantes, Francja ("iAdvize"). Jeśli masz ogólne lub szczegółowe pytania lub problemy dotyczące naszych produktów, usług lub naszego sklepu Gigaset, możesz wysłać do nas wiadomość za pośrednictwem iAdvize. Zostaniesz poinformowany, czy ktoś jest obecnie on-line, aby natychmiast udzielić Ci odpowiedzi. Jeśli tak nie jest, odpowiedź na Twoje zapytanie zostanie udzielona natychmiast w godzinach pracy. W tym kontekście dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji z Państwem. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia UE o ochronie danych.

Podczas korzystania z funkcji iAdvize zbierany jest adres IP urządzenia oraz adres podstrony, z której można uzyskać dostęp do funkcji iAdvize. Adres IP jest anonimowy. iAdvize używa również ciasteczek i podobnych technologii do zbierania danych użytkowników i gości. Zebrane w tym kontekście dane mogą zostać przesłane do serwera iAdvice i tam zapisane. Przeprowadzone rozmowy są rejestrowane i zapisywane.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

Procesy komunikacyjne są przechowywane przez 30 dni w celu przyszłej konsultacji oraz dalszej optymalizacji naszej strony internetowej i usług. Ze względu na zapewnienie jakości kierownicy zespołów mogą losowo oglądać poszczególne rozmowy lub słuchać rozmów telefonicznych. Jeśli nie życzysz sobie tego, poinformuj o tym swojego doradcę.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w informacji o ochronie danych osobowych iAdvize http://www.iadvize.com/de/datenschutzerklaerung/

3. Wykorzystanie plikówcookie

W przypadku niektórych usług musimy używać plików cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany przez przeglądarkę w urządzeniu użytkownika. Pliki cookie nie są używane do uruchamiania programów lub do umieszczania wirusów na komputerze użytkownika. Głównym celem stosowania przez nas plików cookie jest zapewnienie oferty i produktów dostosowanych do wymagań użytkownika oraz opracowanie takiego sposobu korzystania z naszych usług, który będzie najbardziej efektywny.

W szczególności używamy naszych plików cookie, aby

 • Uwierzytelnić logowanie
 • Zapisać koszyki zakupowe
 • Zapisać ustawienia językowe
 • Zapisać ulubione produkty użytkownika
 • Zapamiętać, które informacje zostały umieszczone i wyświetlone na naszej stronie internetowej, tak aby nie były one ponownie wyświetlane przy następnej wizycie.

Chcemy zaoferować wygodniejsze i bardziej spersonalizowane korzystanie z naszej strony internetowej. Wspomniane usługi opierają się na wyżej wymienionych uzasadnionych interesach firmy; podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) rozporządzenia UE o ochronie danych.

Ponadto do celów analizy i marketingu używamy plików cookie i podobnych technologii partnerskich. Bardziej szczegółowo opisano ten aspekt w kolejnych sekcjach.

4. Wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii do celów analizy

W celu udoskonalenia naszej strony internetowej używamy plików cookie i podobnych technologii (np. sygnałów nawigacyjnych) do statystycznej rejestracji i analizy ogólnych zachowań użytkowników na podstawie danych dostępowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych, o której mowa w kolejnej sekcji, jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) rozporządzenia UE o ochronie danych, w związku z ochroną uzasadnionych interesów firmy w zakresie opracowania rozwiązania opartego na wymogach użytkowników oraz w celu nieustannej optymalizacji naszej strony internetowej.

Użytkownik może wyłączyć opcję zapisywania plików cookie w dowolnej chwili w ustawieniach przeglądarki i usunąć istniejące pliki cookie. Istnieją również rozszerzenia/wtyczki do przeglądarek, które uniemożliwiają wykorzystanie plików cookie. Każdy użytkownik może przeglądać stronę internetową bez użycia plików cookie. Brak akceptacji plików cookie, może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Opisy stosowanych przez nas technologii zawierają informacje na temat wyrażenia sprzeciwu wobec naszych działań analitycznych za pomocą wyłączenia plików cookie. Należy pamiętać, że plik cookie musi zostać ponownie ustawiony po usunięciu wszystkich plików cookie z przeglądarki lub podczas korzystania z innej przeglądarki i/lub profilu.

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do analizy i ulepszania naszej strony internetowej opierając się na aktywności użytkowników. W tym przypadku dane mogą być przekazywane przez firmę Google na serwer w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane w celu przeprowadzenia analizy. W przypadku przesyłania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, firma Google podlega przepisom określonym w programie Tarcza Prywatności UE-USA. Przed  analizą użytkowania adres IP użytkownika jest jednak skracany w taki sposób, aby nie można było wyciągnąć żadnych wniosków na temat tożsamości użytkownika. W tym celu na naszej stronie funkcjonalność Google Analytics została rozszerzona o kod „anonymizeIP”, aby zapewnić anonimowe gromadzenie adresów IP.

Google przetwarza informacje uzyskane za pomocą plików cookie w celu oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Przeglądarkę internetową można skonfigurować w opisany powyżej sposób, tak aby odrzucała pliki cookie lub aby uniemożliwiała gromadzenie danych osobowych zapisywanych przez pliki cookie oraz powiązanych z nimi danych dotyczących korzystania z naszych witryn internetowych w Ustawieniach plików cookie opisanych w polityce ochrony prywatności Google. Można również uniemożliwić Google przetwarzanie tych informacji, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki udostępniony przez Google (nie zostanie zainstalowany na urządzeniach przenośnych).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce ochrony prywatności Google Analytics.

 

5. Wykorzystanie plików cookie i technologii podobnych do tych wykorzystywanych w reklamie internetowej

Do celów reklamowych używamy również plików cookie i podobnych technologii. Część danych dostępowych gromadzonych podczas korzystania z naszej strony internetowej jest wykorzystywana w reklamie opartej na zainteresowaniach. Dzięki analizie i ocenie tych danych dostępowych możemy zapewnić spersonalizowaną reklamę na naszej stronie internetowej i na stronach innych dostawców. Oznacza to reklamę, która dotyczy rzeczywistych zainteresowań i potrzeb użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych, o której mowa w kolejnej sekcji, jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) rozporządzenia UE o ochronie danych, w związku z ochroną uzasadnionych interesów firmy dotyczących oferowania spersonalizowanej reklamy.

W kolejnej sekcji chcemy bardziej szczegółowo wyjaśnić te technologie i dostawców, z których usług korzystamy.

Zgromadzone informacje mogą w szczególności obejmować:

 • Adres IP urządzenia
 • Datę i godzinę uzyskania dostępu
 • Numer identyfikacyjny pliku cookie
 • Identyfikator urządzenia w przypadku urządzeń mobilnych
 • Informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego.

Niemniej jednak, zgromadzone informacje przechowywane są wyłącznie w formie pseudonimowej, tak aby niemożliwe było wyciągnięcie bezpośrednich wniosków dotyczących tożsamości osób.

Użytkownik może wyłączyć opcję zapisywania plików cookie w dowolnej chwili w ustawieniach przeglądarki i usunąć istniejące pliki cookie. Istnieją również rozszerzenia/wtyczki do przeglądarek, które uniemożliwiają wykorzystanie plików cookie. Każdy użytkownik może przeglądać stronę internetową bez użycia plików cookie. Brak akceptacji plików cookie, może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Opisy stosowanych przez nas technologii zawierają informacje na temat wyrażenia sprzeciwu wobec naszych działań analitycznych i reklamowych za pomocą wyłączenia plików cookie. Należy pamiętać, że plik cookie musi zostać ponownie ustawiony po usunięciu wszystkich plików cookie z przeglądarki lub podczas korzystania z innej przeglądarki i/lub profilu.

Poniżej opisujemy sposoby wyrażenia sprzeciwu wobec naszych działań analitycznych i reklamowych/ Alternatywnie, możecie Państwo skorzystać z prawa do rezygnacji wybierając odpowiednie ustawienia na stronie Truste, NAI, DAA lub Your Online Choices, które zapewniają pakietowe opcje rezygnacji dotyczących wielu reklamodawców. Obydwie witryny umożliwiają dostawcom umieszczonym na liście wyłączanie wszystkich reklam jednocześnie za pomocą wyłączenia plików cookie; alternatywnie można wybrać ustawienia dla każdego z nich z osobna.

Znaczniki konwersji i retargetowania w witrynie Facebook

W celach marketingowych, nasze strony internetowe używają znaczników pikselowych konwersji i retargetowania (znanych również jako „piksele serwisu Facebook”) pochodzących z sieci społecznościowej Facebook, należącej do firmy Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA („Facebook”). Używamy pikseli serwisu Facebook do analizy ogólnego wykorzystania naszych stron internetowych oraz do zrozumienia skuteczności reklamy w serwisie Facebook („Konwersja”). Ponadto wykorzystujemy piksele serwisu Facebook, aby zapewnić Państwu spersonalizowane informacje reklamowe w oparciu o Państwa zainteresowanie naszymi produktami („retargeting”). W związku z tym Facebook przetwarza dane gromadzone przez serwis za pomocą plików cookie i podobnych technologii znajdujących się na naszych stronach internetowych.

W tym przypadku dane mogą być przekazywane przez serwis Facebook na serwer w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane w celu przeprowadzenia analizy. W przypadku przesyłania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, Facebook podlega przepisom określonym w programie Tarcza Prywatności UE-USA.

Jeśli dany użytkownik jest również członkiem sieci społecznościowej Facebook i umożliwił uzyskanie dostępu serwisowi Facebook w ramach ustawień prywatności konta, wówczas Facebook może połączyć zebrane informacje o wizycie użytkownika na naszej stronie z kontem członkowskim na Facebooku i wykorzystać je do docelowej aktywacji reklam w serwisie Facebook. W każdej chwili użytkownik może dokonać przeglądu i zmiany ustawień prywatności dotyczących profilu użytkownika w serwisie Facebook. Jeśli użytkownik nie jest członkiem serwisu Facebook, wówczas może uniemożliwić przetwarzanie danych przez Facebook, klikając na przełącznik dezaktywacji serwisu „Facebook” na wyżej wymienionej stronie internetowej TRUSTe. Może również uniemożliwić przetwarzanie informacji, klikając poniższy przycisk.

Jeśli użytkownik wyłączy przetwarzanie danych w serwisie Facebook, wówczas w witrynie będą wyświetlane tylko ogólne reklamy, które nie zostały wybrane na podstawie zebranych informacji na temat użytkownika.

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce ochrony prywatności serwisu Facebook.

Google DoubleClick

Nasza strona korzysta z DoubleClick firmy Google, usługi oferowanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). DoubleClick wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do wyświetlania odpowiednich reklam. Korzystanie z funkcji DoubleClick umożliwia Google i jej stronom partnerskim aktywowanie reklam na podstawie poprzednich wizyt na naszej lub innych stronach internetowych. W tym przypadku dane mogą być przekazywane przez firmę Google na serwer w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane w celu przeprowadzenia analizy. W przypadku przesyłania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, firma Google podlega przepisom określonym w programie Tarcza Prywatności UE-USA.

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, konfigurując odpowiednie ustawienia w przeglądarce (jak opisano powyżej). W takim przypadku użytkownik może jednak nie być w stanie w pełni skorzystać z wszystkich funkcji niniejszej witryny. Ponadto, użytkownik może uniemożliwić Google zapisywanie i przetwarzanie danych utworzonych przez pliki cookie oraz danych związanych z korzystaniem z witryny, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki w celu dezaktywacji funkcji double-click. Alternatywnie do wtyczki przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych można wyłączyć reklamę w ustawieniach reklam Google, klikając przycisk „Personalizacja reklam”. W takim przypadku Google będzie wyświetlać tylko reklamy ogólne, które nie zostały wybrane na podstawie zebranych informacji na temat użytkownika.

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce ochrony prywatności Google.

Google Tag Manager

Nasza strona korzysta z Google Tag Manager firmy Google, usługi oferowanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Tag Manager służy do zarządzania narzędziami śledzącymi i innymi usługami, tzw. znacznikami stron internetowych. Znacznik jest elementem przechowywanym w tekście źródłowym naszej strony internetowej, którego zadaniem jest przechwytywanie określonych danych użytkowych. Google Tag Manager nie wykorzystuje plików cookie. Google Tag Manager zapewnia, że dane użytkowe wymagane przez naszych partnerów (patrz: etapy przetwarzania danych opisane powyżej) są przekazywane firmom partnerskim. W niektórych przypadkach dane będą przetwarzane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. W przypadku przesyłania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, firma Google podlega przepisom określonym w programie Tarcza Prywatności UE-USA. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) rozporządzenia UE o ochronie danych, w związku z ochroną uzasadnionych interesów firmy dotyczących umieszczania wielu znaczników na naszej stronie internetowej i zarządzania nimi w nieskomplikowany sposób.

Dodatkowe informacje można znaleźć w informacjach udostępnionych przez Google, a dotyczących znacznika Tag Manager.

Rubicon

Nasz sklep internetowy nadal korzysta z usługi Rubicon, należącej do The Rubicon Project Ltd., Walmar House, 5th Floor, 296 Regent St., Londyn, W1B 3HR, Wielka Brytania („Rubicon”). Rubicon wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania odpowiednich reklam. Stosujemy wówczas technologię retargetowania, która umożliwia nam prezentowanie reklam partnerskich stron internetowych osobom odwiedzającym nasz sklep internetowy, które wykazały zainteresowanie naszymi produktami. Gromadzone są wyłącznie informacje anonimowe i opatrzone pseudonimem; nie są przechowywane żadne dane osobowe, nie są również konsolidowane profile zawierające dane osobowe użytkownika,  jeśli takie dane są dostępne. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, konfigurując odpowiednie ustawienia w przeglądarce (jak opisano powyżej). W takim przypadku użytkownik może jednak nie być w stanie w pełni skorzystać z wszystkich funkcji niniejszej witryny. Użytkownik może również zapobiec przesyłaniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny do Rubicon, jak również przetwarzaniu tych danych przez Rubicon, klikając przycisk rezygnacji na stronie Rubicon („Proszę NIE gromadzić informacji na mój temat przy użyciu plików cookie i innych technologii śledzenia...”). W tym celu należy kliknąć poniższe łącze: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

Należy pamiętać, że wyłączenie pliku cookie musi zostać ponownie ustawione po usunięciu wszystkich plików cookie z przeglądarki lub podczas korzystania z innej przeglądarki i/lub profilu. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce ochrony prywatności Rubicon https://rubiconproject.com/privacy/.

 

6. Zamieszczanie filmów z serwisu YouTube

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy filmy wideo, które są przechowywane w serwisie YouTube i mogą być odtwarzane bezpośrednio na naszych stronach internetowych. YouTube jest usługą multimedialną oferowaną przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”), spółkę zależną firmy Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). W przypadku przesyłania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, Google i jej spółki zależne podlegają przepisom określonym w programie Tarcza Prywatności UE-USA. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) rozporządzenia UE o ochronie danych, w związku z ochroną uzasadnionych interesów firmy dotyczących integracji treści wideo i obrazów.

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, YouTube i Google otrzymują informacje o tym, że odwiedzili Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Informacje te są gromadzone niezależnie od tego, czy dany użytkownik jest zalogowany do serwisu YouTube lub Google, czy też nie. YouTube i Google wykorzystują te informacje do celów reklamowych, badania rynku i projektowania stron internetowych w oparciu o wymagania użytkowników. Jeśli użytkownik uzyska dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem serwisu YouTube i po zalogowaniu się na swój profil YouTube lub Google, YouTube i Google również mogą połączyć to wydarzenie z odpowiednimi profilami. Jeśli użytkownik nie chce, aby te informacje zostały połączone, musi wylogować się z profilu Google przed wejściem na naszą stronę internetową.

Jak opisano powyżej, można tak skonfigurować przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie lub aby uniemożliwiała przechwytywanie informacji generowanych przez pliki cookie oraz gromadzenie danych związanych z korzystaniem z witryny, a także przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez wyłączenie przycisku „Personalizacja reklam w całej sieci" w ustawieniach reklam Google. W takim przypadku Google będzie wyświetlać wyłącznie reklamy niespersonalizowane.

Więcej informacji można znaleźć w politykach ochrony prywatności Google (dotyczących również kanału YouTube).

 

7. Korzystanie z wtyczek społecznościowych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikowi możliwość korzystania z przycisków mediów społecznościowych. Przyciski te są osadzone jedynie w formie graficznej na stronie internetowej i zawierają łącze do odpowiedniej strony internetowej dostawcy. Klikając w ikonę grafiki użytkownik zostanie przeniesiony do usług odpowiednich dostawców. Dopiero wówczas dane użytkownika zostaną przesłane do odpowiednich dostawców. Jeśli użytkownik nie kliknie w ikonę grafiki, wówczas nie nastąpi żadna wymiana informacji pomiędzy użytkownikiem a dostawcami mediów społecznościowych. Informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych użytkownika w portalach społecznościowych można znaleźć w warunkach korzystania z usług odpowiednich dostawców.

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy przyciski mediów społecznościowych następujących dostawców:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)

Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)

Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View - CA 94043 - USA)

 

8. Ujawnianie danych

Zebrane przez nas dane są w zasadzie ujawniane wyłącznie, gdy:

 • Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na takie działanie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia UE o ochronie danych
 • Konieczne jest dochodzenie, ustalenie lub obrona roszczeń prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f) rozporządzenia UE o ochronie danych i nie ma powodu, aby sądzić, iż istnieje nadrzędny uzasadniony interes użytkownika, aby zaprzestać ujawniania tych informacji.
 • Jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia danych użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia UE o ochronie danych.
 • Jest to dopuszczalne na mocy prawa i zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia UE o ochronie danych, jest to konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem lub do wdrożenia środków przedkontraktowych, które mają być przeprowadzone na wniosek użytkownika.

Niektóre dane mogą być przetwarzane w naszej grupie Gigaset (Gigaset GmbH, Frankenstraße 2, 46395 Bocholt, Niemcy; Gigaset AG, Bernhard-Wicki-Strasse 5, 80636 Monachium, Niemcy; GIG Holding GmbH, Bernhard-Wicki-Strasse 5, 80636 Monachium, Niemcy). Oprócz dostawców usług wymienionych w niniejszej polityce ochrony prywatności, korzystamy w szczególności z centrów przetwarzania danych przechowujących naszą stronę internetową i bazy danych, z usług dostawców technologii informatycznych utrzymujących nasz system, a także z firm konsultingowych. W przypadku ujawnienia informacji naszym usługodawcom, dane te mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji ich zadań. Usługodawcy zostali przez nas starannie dobrani i poinstruowani. Są oni zobowiązani na mocy umowy do przestrzegania naszych instrukcji, posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw osób trzecich i są przez nas regularnie sprawdzani.

Ponadto ujawnienie informacji w związku z postępowaniem organów regulacyjnych, decyzjami sądowymi i procedurami prawnymi może mieć miejsce, gdy jest to konieczne do wniesienia oskarżenia lub egzekwowania prawa.

9. Czas przechowywania

Zasadniczo dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te usuniemy natychmiast, jeśli ich przechowywanie do upływu ustawowego terminu przedawnienia nie będzie konieczne w celach dowodowych zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

Informacje dotyczące umowy musimy przechowywać w celach dowodowych przez okres trzech lat, począwszy od końca roku zakończenia relacji handlowych z użytkownikiem. Ewentualne roszczenia przedawniają się najwcześniej po upływie ustawowego terminu przedawnienia.

Musimy również zachować niektóre dane z powodów księgowych. Jesteśmy do tego zobowiązani z tytułu ustawowych obowiązków dokumentacyjnych wynikających z Kodeksu Handlowego, Kodeksu Podatkowego, Ustawy o bankowości, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz Ustawy o obrocie papierami wartościowymi. Określone terminy przechowywania dokumentów wynoszą od dwóch do dziesięciu lat.

10. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych przez naszą firmę. Wyjaśnimy przetwarzanie danych w ramach ujawnienia informacji i przedstawimy przegląd przechowywanych informacji na temat użytkownika.

Jeśli zapisane przez nas informacje są nieprawidłowe lub nieaktualne, użytkownik ma prawo do ich poprawienia.

Może również zażądać usunięcia swoich danych. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach usunięcie danych nie będzie możliwe z powodu obowiązywania innych przepisów prawnych, informacje zostaną zablokowane, co oznacza, że zostaną one udostępnione tylko w celu określonym w ustawie.

Użytkownik może również ograniczyć przetwarzanie danych, na przykład jeśli uważa, że przechowywane przez nas informacje są nieprawidłowe. Użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych, innymi słowy, na żądanie użytkownika nasza firma może przesłać cyfrową kopię przekazanych przez użytkownika danych osobowych.

W celu wyegzekwowania praw opisanych w niniejszym dokumencie, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych powyżej. Dotyczy to również osób, które chcą otrzymać kopie gwarancji w celu wykazania rozsądnego poziomu ochrony danych.

Ponadto użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia UE o ochronie danych. Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Użytkownik może dochodzić tego prawa w organie nadzorczym w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do domniemanego naruszenia. W Nadrenii Północnej-Westfalii właściwym organem nadzoru jest:  Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Niemcy (przedstawiciel kraju związkowego ds. ochrony danych i wolności informacji).

11. Prawo do wycofania zgody i sprzeciwu

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia UE o ochronie danych użytkownik ma prawo do odwołania udzielonej zgody w każdej chwili. W w wyniku takiego odwołania zaprzestaniemy przetwarzania danych użytkownika w oparciu o udzieloną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które było prowadzone w oparciu o zgodę aż do momentu jej wycofania.

Przetwarzając dane osobowe w związku z ochroną uzasadnionych interesów firmy i zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f) rozporządzenia UE o ochronie danych, użytkownik ma prawo, zgodnie z art. 21 rozporządzenia UE o ochronie danych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, pod warunkiem że istnieją powody wynikające z konkretnej sytuacji użytkownika lub zastrzeżenia dotyczące stosowania reklamy bezpośredniej. W tym drugim przypadku użytkownik posiada prawo sprzeciwu, nawet bez podania przyczyn.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z prawa do wycofania zgody lub z prawa sprzeciwu, wystarczy przesłać nieformalną wiadomość na podane powyżej dane kontaktowe.

12. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy najnowsze środki techniczne gwarantujące bezpieczeństwo danych, a w szczególności ochronę danych osobowych w trakcie ich przesyłania, jak również ochronę danych przed pozyskaniem ich przez osoby trzecie. Środki te są dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy w każdym przypadku. W celu zabezpieczenia danych osobowych podanych na naszej stronie internetowej, na wrażliwych stronach/podstronach używamy zabezpieczenia warstwy transportowej (Transport Layer Security — TLS), które szyfruje informacje wprowadzane przez użytkownika.

 

13. Zmiany w polityce ochrony prywatności

Niniejsza polityka ochrony prywatności podlega okresowej aktualizacji, w przypadku dostosowania naszej strony internetowej oraz zmiany wymogów ustawowych lub regulacyjnych.

 

Wersja: 1.0/Data: maj 2018 roku