Wat ís 'Fairness' oftewel eerlijkheid vandaag de dag?

Eigenlijk is het heel eenvoudig: behandel anderen zoals u zelf behandeld wilt worden. Het is al jaren een alom bekend gezegde voor velen. Verantwoordelijkheidsbesef, gezond verstand, vertrouwen en betrouwbaarheid zijn fundamentele maatschappelijke waarden - en daarmee onze drijfveer.

Eerlijk omgaan met mensen, ook op de werkvloer: klanten, zakenpartners en collega's

In de sport komen we niet ver zonder respect en partnerschap, en in het dagelijks leven zou dat niet anders moeten zijn. Ook binnen Gigaset hechten we waarde aan eerlijk gedrag in de omgang met medewerkers, partners en klanten. Dat begint al op de werkvloer met optimale arbeidsomstandigheden voor alle collega's en een open, niet-bevooroordeelde werkomgeving volgens de normen van het 'Diversiteitshandvest'. Onze medewerkers kunnen daarnaast rekenen op eerlijke lonen volgens de CAO van de metaalvakbond en op gelijke kansen voor iedereen. Het resultaat? Tevreden teams, mooie successen die sámen behaald worden en al jaren zeer geringe schommelingen in personeel.

Ook met onze leveranciers of verkooppartners gaan wij eerlijk om: Gigaset staat voor eerlijke voorwaarden, persoonlijke ondersteuning, betrouwbaarheid en communicatie op voet van gelijkheid. Niet voor niets bestaan veel nationale en internationale partnerschappen al tientallen jaren. Als producent van telecommunicatiemiddelen weten we natuurlijk als geen ander hoe belangrijk  goede communicatie is. In de 'Business Conduct Guideline' hebben we daarom duidelijke regels vastgesteld voor de omgang met partners en klanten. Hier leest u daar meer over.

Wij hechten natuurlijk evenveel waarde aan eerlijkheid jegens onze klanten: Gigaset staat voor hoogwaardige, duurzame producten tegen redelijke prijzen. Daarbij staat onze klantenservice altijd voor u klaar. En mocht er onverhoopt eens iets kapot gaan, dan repareren wij het in veel gevallen razendsnel of we voeren het professioneel af. Bij producten met de sevicebelofte van Gigaset bieden we bovendien gratis garantie- en reparatieservices met retourneringsrecht. In het verlengde van die eerlijkheid hebben we ook bijzonder veel aandacht voor gegevensbeveiliging; de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. Úw persoonlijke gegevens zijn bij ons in betrouwbare handen.

Eerlijk omgaan met het milieu: informeren en duurzaam handelen

De bescherming van ons milieu en de strijd tegen de klimaatverandering zijn een taak - nee, een verantwoordelijkheid! - van de mensheid en Gigaset streeft ernaar een relevante bijdrage te leveren. Dat begint al met het ter discussie stellen van relevante zaken en het ontwikkelen van een bewustzijn voor duurzaam handelen.

Daarom is een eerlijke omgang met het milieu al jarenlang een vast onderwerp op onze agenda. De inhouse-productie in het midden van Duitsland, om precies te zijn in Bocholt, Westfalen is hier een goed voorbeeld van: met groene stroom, gerecyclede of recyclebare kunststof en papier, weinig waterverbruik en zo weinig mogelijk CO2. Voor onze productieprocessen hebben we tegenwoordig zelfs helemaal geen aardgas meer nodig! Ook een heleboel kleine stappen maken samen grote verschillen. Meer informatie over onze initiatieven op het gebied van duurzaamheid vindt u ...

Eerlijk omgaan met partners: regionaal sturen, denken in partnerschap

Het milieu beschermen en emissies zo veel mogelijk voorkomen danwel beperken door de routes te verkorten en flexibele leveringshoeveelheden te gebruiken - Gigaset produceert in Duitsland, en veel van onze leveranciers of verkooppartners zijn hier ook actief. Zo zijn de lijntjes letterlijk kort en kunnen we nog beter inspelen op de behoeften van onze klanten. Hierdoor zijn lange transporttrajecten rond de aardbol vaak helemaal niet van toepassing.

Ieders kansen zien én ten volste benutten is voor beiden partijen het mooiste dat er is. Daarom werken we samen met plaatselijke, sociale werkplaatsen voor mensen met een beperking. Zij zijn ijvoorbeeld werkzaam bij de productie, waar de accessoires vol overgave verpakt worden. Ook buiten onze eigen muren proberen we ons steentje bij te dragen en regionaal betrokken te zijn, door onder andere lokale evenementen en initiatieven en de regionale sport te steunen.

Fair in het dagelijks leven, Fair op oudere leeftijd: Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan

Communicatie kent geen leeftijdsgrenzen: juist op oudere leeftijd is het van belang om contact te kunnen hebben en het dagelijkse leven te blijven organiseren. De huistelefoon of de smartphone spelen daarbij een centrale rol: voor ouderen en mensen met een beperking misschien nog wel meer, omdat zij soms niet zo mobiel zijn en sneller vereenzamen.

Dit betekent naast eerlijkheid dus ook het ontwikkelen van producten die eenvoudig te gebruiken en drempelvrij zijn. Het gaat om eenvoudige bediening, goed horen en zien, en veiligheid. Gigaset biedt telefoons, smartphones, klassieke mobiele telefoons en Smart Home-oplossingen die zijn afgestemd op deze speciale behoeften. De verenigbaarheid van moderne technologie en functionaliteit hoeft geen tegenstelling te zijn.

Grote en duidelijke displays en gebruiksvriendelijke toetsen vergemakkelijken uw communicatie. Zelfs bellen in combinatie met een gehoorapparaat werkt perfect. En de SOS-noodoproeptoets of de kamerbewaking met babyfoonfunctie zorgen voor extra veiligheid. Met Gigaset is iedereen, van jong tot oud, altijd goed verbonden. Ontdek hier meer.

Meer over "Fair for Future"

Magazine