Czym jest uczciwość w dzisiejszym świecie?

To całkiem proste — traktujmy innych tak, jak sami chcielibyśmy, aby nas traktowano. Tak będzie również w przyszłości. Poczucie odpowiedzialności, rozsądek, zaufanie i wiarygodność to podstawowe wartości społeczne, które nam przyświecają. Nasze samopoczucie zależy od innych ludzi i środowiska naturalnego.

Uczciwość wobec ludzi — dobre traktowanie klientów i partnerów biznesowych oraz współpracowników

Sport to szacunek i partnerstwo. Zasady te powinny obowiązywać także w codziennym życiu. Także my, firma Gigaset, opowiadamy się za uczciwym postępowaniem i równym traktowaniem pracowników, partnerów i klientów. Zaczynamy od własnego otoczenia — tworzymy optymalne warunki pracy dla naszych współpracowników oraz otwarte, pozbawione uprzedzeń środowisko pracy zgodnie ze standardami „Karty Różnorodności”. Zapewniamy również uczciwe wynagrodzenie zgodnie z porozumieniem zawartym ze związkiem zawodowym IG Metall oraz równe szanse dla wszystkich. Świadczy o tym również bardzo mała rotacja pracowników na przestrzeni lat.

Nasze relacje z dostawcami i dystrybutorami także bazują na uczciwości. Gigaset zapewnia sprawiedliwe warunki, osobistą opiekę, niezawodność i komunikację na równych zasadach. To opłacalne dla wszystkich zasady. Wiele relacji zarówno w kraju jak i poza granicami utrzymujemy od dziesięcioleci. W wytycznych biznesowych narzucono nam jasne zasady postępowania z partnerami i klientami. Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj.

W stosunku do naszych klientów kierujemy się oczywiście sprawiedliwym podejściem — Gigaset oznacza wysokiej jakości, trwałe produkty w rozsądnych cenach. W każdej chwili można uzyskać dostęp do naszej niemieckojęzycznej obsługi klienta. A jeśli coś ulegnie awarii, w wielu przypadkach naprawimy to szybko i na miejscu lub profesjonalnie zutylizujemy. W przypadku produktów objętych obietnicą serwisowania przez Gigaset oferujemy także bezpłatne usługi gwarancyjne i naprawcze oraz prawo zwrotu. Szczególną uwagę przykładamy do bezpieczeństwa danych. Bardzo poważnie traktujemy kwestię poufności danych osobowych.

Uczciwość wobec środowiska — zadawanie pytań i zrównoważony rozwój

Ochrona naszego środowiska i walka ze zmianami klimatu to zadanie ludzkości, natomiast Gigaset stara się wnieść istotny wkład w ten proces już teraz, kiedy wzrasta świadomość na temat zrównoważonego rozwoju.

Uczciwe podejście do kwestii ochrony środowiska naturalnego od dawna jest realizowane w firmie Gigaset. Od wielu dekad nasz produkcja odbywa się w sercu Niemiec, a dokładniej w Bocholt w Westfalii. Działamy z użyciem ekologicznej energii elektrycznej, plastiku i papieru z odzysku lub recyklingu, małej ilości wody i jak najmniejszej ilości generowanego CO2. Dziś także nie wykorzystujemy gazu ziemnego w naszych procesach produkcyjnych. Więcej informacji na temat naszych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju można znaleźć...

Uczciwość wobec partnerów — zarządzanie na poziomie regionalnym i partnerskie myślenie

Elastyczne i efektywne metody dostaw to także sposób na ochronę środowiska i mniejszą emisję gazów cieplarnianych. Gigaset produkuje w Niemczech, wielu naszych dostawców lub partnerów handlowych również działa tutaj. Dzięki temu możemy jeszcze lepiej reagować na potrzeby naszych klientów, często unikając długich tras transportowych.

Firma Gigaset zachowuje uczciwość względem lokalnej społeczności. Tworzymy atrakcyjne miejsca pracy i kształcimy szeroką gamę specjalistów. W procesie produkcji integrujemy pracowników z niepełnosprawnościami, m.in. w procesie pakowania naszych urządzeń. Wspieramy miejscowe wydarzenia i inicjatywy, w tym sportowe. Podatki płacimy w Niemczech. Uważamy, że dobre relacje firmy ze swoim najbliższym otoczeniem są bardzo ważne.

Zasady fair w życiu codziennym, fair w starości: Komunikuj się prosto, organizuj bez barier

Komunikacja nie zna granic wiekowych: Wszyscy szukamy kontaktu, wymieniamy informacje lub po prostu chcemy organizować nasze życie codzienne. Telefon w domu lub telefon komórkowy odgrywają w tym względzie kluczową rolę: w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych może nawet nieco bardziej, gdyż nie są one tak mobilne.

Dlatego dla nas w Gigaset uczciwość oznacza również tworzenie produktów łatwych w obsłudze i pozbawionych barier. Chodzi o intuicyjną obsługę, dobry dźwięk i widoczność oraz bezpieczeństwo. Oferujemy telefony, smartfony i telefony komórkowe GSM, które są dostosowane do tych szczególnych potrzeb. Współistnienie nowoczesnej technologii i funkcjonalności nie musi być sprzecznością.

Duże i czytelne wyświetlacze oraz łatwe w obsłudze przyciski ułatwiają komunikację. Nawet telefonowanie z aparatem słuchowym działa doskonale. A przycisk alarmowy SOS czy monitoring pomieszczeń zapewnią dodatkowe bezpieczeństwo. Z Gigaset zawsze będziesz w dobrej kondycji. Dowiedz się więcej tutaj.

Więcej o "Fair for Future"

Magazyn