Właściwie opakowane: obietnica zrównoważonego rozwoju firmy Gigaset

Po nas choćby i potop? To było wczoraj, dzisiaj chcemy zrównoważonego rozwoju. Każdy może poprawić świat w dowolnym momencie. I każdy może wnieść do tego swój wkład, nawet jeśli jest jeszcze mały. Gigaset także bardzo poważnie traktuje postulat zrównoważonego rozwoju: jako firma czujemy się odpowiedzialni za ochronę środowiska, oszczędzanie zasobów i czynienie naszej planety przyjazną do życia. Przyczyniamy się do tego za pomocą różnorodnych środków. W tym miejscu przyjrzymy się opakowaniom naszych produktów z punktu widzenia oszczędności zasobów.

Myślenie i działanie dla zrównoważonego rozwoju

Efekty tego daje się zauważyć: opakowania produktów firmy Gigaset składają się w ponad 90% z materiałów pochodzących z recyklingu – i to nie od wczoraj, ale już od wielu lat. Cenne surowce nie powinny być po prostu usuwane, gdyż papier i tekturę można też bardzo łatwo zbierać i ponownie wykorzystywać. Ma to podwójnie pozytywny skutek: po pierwsze powstaje mniej odpadów, a po drugie pozyskiwany z recyklingu materiał opakowaniowy jest dobrym substytutem nowych surowców z gospodarki leśnej. Dzięki temu nie trzeba ścinać nowych drzew.

W ramach nowej generacji opakowań nadal stawiamy na tekturę falistą, która dzięki swoim zaletom mechanicznym doskonale chroni wrażliwe urządzenia, takie jak smartfony, a jednocześnie zapewnia dobre standardy recyklingu. A więc bezpiecznie zapakowane produkty i świadomość ekologiczna nie wykluczają się wzajemnie. 

Ważne jest dla nas także wnętrze naszych opakowań: Gigaset w maksymalnym stopniu rezygnuje z elementów plastikowych. W miarę możliwości wymieniamy opaski kablowe i plastikowe torebki na taśmę papierową. Poszukujemy alternatywnych materiałów i technologii, m.in. całkowicie już zakazaliśmy stosowania styropianu. To dobrze, ale będzie jeszcze lepiej: myślenie o zrównoważonym rozwoju jest ważnym aspektem naszej pracy – wczoraj, dziś i jutro. Dlatego firma Gigaset będzie nadal poszukiwała rozwiązań chroniących nasze środowisko.

Recykling a ochrona lasów

Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. W lesie żyją nie tylko niezliczone gatunki zwierząt, grzybów i roślin – także my, ludzie, jesteśmy zależni od nienaruszonych ekosystemów leśnych. Bez lasów nie możemy przetrwać, są one podstawą naszego istnienia. Dlatego powinniśmy bardziej niż kiedykolwiek zadbać o to, aby dobrze im się powodziło i aby zachowane zostały jak największe obszary leśne. Każdy, kto ponownie używa drewna, kartonu lub papieru, również aktywnie chroni środowisko naturalne. Także my, w firmie Gigaset, od lat stawiamy na recykling: opakowania naszych produktów wykonane są w ponad 90% z materiałów pochodzących z recyklingu. 

Chcemy nadal podążać tą drogą, a jednocześnie nasza metoda produkcji powinna stać się jeszcze bardziej zrozumiała i przejrzysta. Dlatego też Gigaset współpracuje obecnie z niezależną organizacją pożytku publicznego „Forest Stewardship Council” (FSC®). Organizacja FSC propaguje bardziej zrównoważone zarządzanie lasami i wydaje certyfikaty właścicielom lasów, którzy przestrzegają ekologicznych i społecznych zasad działania. Uważamy, że to dobrze, dlatego dostosowujemy materiał stosowany w opakowaniach naszych produktów do najnowszych standardów środowiskowych według FSC.

Recykling to ochrona zasobów

Oszczędzaj zamiast marnować: każdy, kto ponownie wykorzystuje materiały zamiast produkować nowe, wnosi odpowiedzialny wkład w zachowanie naszych zasobów. Dlatego materiał z recyklingu jest mile widzianym elementem w świecie FSC. W firmie Gigaset stawiamy na opakowania z tektury falistej. Jest to lekki i wytrzymały materiał, dzięki czemu nasze produkty są doskonale chronione. I oczywiście do tego celu wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu.

Ale które materiały w ogóle nadają się do recyklingu? Jest to regulowane przez normę FSC. Określa ona, jak powinien wyglądać system ewidencji materiałów pochodzących z recyklingu. Jednocześnie stosowanie tej normy jest regularnie sprawdzane przez niezależnych audytorów. Firma taka jak Gigaset również z tego korzysta: każdy kto podaje lub dalej przetwarza swój materiał opakowaniowy z recyklingu w łańcuchu produktów FSC, posiada certyfikat zgodności ze standardem recyklingu FSC. Dzięki temu w firmie Gigaset dokładnie wiemy, kto kwalifikuje się do dostarczania opakowań naszych produktów.

Zmniejszenie i kompensacja CO2

Bez opakowania ani rusz: aby produkty Gigaset dotarły do klientów bezpiecznie i w dobrym stanie, opakowujemy je. Unikamy przy tym niepotrzebnego materiału – opakowanie jest optymalnie dostosowane do produktów. Firma Gigaset świadomie zdecydowała się również na duży udział papieru makulaturowego, rezygnując z papieru ze świeżych włókien. W ten sposób zmniejszamy emisję CO2, mniejsze jest również zużycie energii podczas produkcji. Nie można całkowicie uniknąć emisji CO2, ale neutralność klimatyczna jest głównym celem firmy Gigaset. Dlatego wraz z firmą ClimatePartner kompensujemy nieuniknione emisje. Ta doświadczona i certyfikowana firma oferuje rozwiązania w zakresie ochrony klimatu, dzięki czemu możemy wspierać projekty ochrony środowiska na całym świecie.

Jak działa kompensacja CO2?

Czy to w polityce, społeczeństwie, małych firmach czy dużych korporacjach: neutralność klimatyczna dotyczy nas wszystkich, jest to jedna z najważniejszych kwestii naszych czasów. Należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i nie podgrzewać dalej atmosfery. Cel ten można osiągnąć na kilka sposobów: ochrona i zmniejszenie zużycia zasobów należą do nich w każdym przypadku. Aby procesy lub produkty biznesowe stały się neutralne dla klimatu, dostępnych jest więcej środków: niemożliwe do uniknięcia emisje CO2 mogą być w ten sposób kompensowane. A jak to działa? Poprzez wspieranie projektów ochrony klimatu.

To, co na pierwszy rzut oka jawi się jako nowoczesny handel odpustami, jest skutecznym i bardzo ważnym krokiem w kierunku całościowej ochrony klimatu. Ponieważ gazy cieplarniane są rozprowadzane równomiernie w atmosferze – nie tylko tam, gdzie zostały wytworzone. Dlatego też logiczne jest, aby zanieczyszczający myśleli w szerszej perspektywie. Jeżeli nie można uniknąć emisji lokalnie, należy je skompensować globalnie. To dlatego realizowane są niezależnie certyfikowane projekty ochrony klimatu.

Pierwsze opakowanie neutralne dla klimatu grupy Gigaset

Globalne myślenie jest ważne, ale lokalne działania są równie istotne: ochrona naszego środowiska i klimatu jest procesem ciągłym, który nigdy się nie zakończy. W firmie Gigaset myślenie o zrównoważonej produkcji nie zaczęło się wczoraj, a ochrona środowiska jest ważnym tematem. Dlatego od lat optymalizujemy nasze procesy i przepływy pracy. Przy czym zawsze myślimy o przyszłości. Możemy już dziś przedstawić Państwu nasze pierwsze opakowania neutralne dla klimatu.

Gigaset GS4: opakowania neutralne dla klimatu, przejrzyście skompensowane

Inteligentne postępowanie i inteligentne dzwonienie? Dzięki Gigaset GS4 możliwe jest jedno i drugie: ten nowy smartfon jest pierwszym produktem marki Gigaset, dla opakowania którego ślad węglowy CO2 został zniwelowany przez projekty ochrony klimatu. Pomagała nam w tym firma ClimatePartner. Aby umożliwić śledzenie kompensacji, są one oznaczone numerami identyfikacyjnymi i potwierdzone dokumentem. Dzięki temu jednoznacznemu systemowi oznaczeń i rozwiązaniu informatycznemu z certyfikatem TÜV-Austria firma ClimatePartner może zagwarantować absolutną przejrzystość. 

Ale ile jest faktycznie kompensowane? W przypadku Gigaset GS4 wiemy to całkiem dokładnie: przy pierwszej wyprodukowanej partia Gigaset GS4 było to około 12 000 kg. Ale to dopiero początek, liczba ta może zostać znacznie zwiększona: w przypadku 650 wariantów produktów, które Gigaset posiada w swoim asortymencie na całym świecie, istnieje ogromny potencjał.

Jak działa ochrona klimatu w przypadku ochrony lasów?

Wycinka, przetwarzanie, budowa, sadzenie, uprawa, zbiory. Drewno jest i zawsze było bardzo cenionym naturalnym surowcem. Ludzie udają się do lasu, aby pozyskać drewno, ale ekosystem leśny jest również domem dla wielu zwierząt. Gwarantuje on różnorodność biologiczną i jest jednym z najważniejszych magazynów CO2 na naszej planecie. Nasze życie zależy od lasów, a jednocześnie coraz intensywniej je wykorzystujemy: w ostatnich latach obszary leśne gwałtownie skurczyły się na całym świecie. Ustąpiły miejsca osiedlom mieszkaniowym i terenom wykorzystywanym rolniczo, zostały nielegalnie wycięte lub zniknęły w wyniku coraz większego wydobycia surowców.

Tym ważniejsze są obszary chronione: projekty ochrony lasów zapewniają długoterminową ochronę przed wylesianiem. Lasy są często jedynymi źródłami dochodów ludności lokalnej, zwłaszcza w biedniejszych regionach. Każdy, kto chce tam chronić lasy, musi zaoferować miejscowej ludności alternatywne rozwiązania. Dlatego też powstają liczne projekty dotyczące alternatywnych źródeł dochodów i ofert edukacyjnych.

Te projekty ochrony klimatu firmy ClimatePartner są wspierane przez firmę Gigaset:

Sadzenie drzew w Niemczech

W Niemczech są wioski i miasta, pola i łąki, góry i jeziora. Ale przede wszystkim są lasy – prawie jedna trzecia kraju jest zalesiona. Jednak te 11,4 milionów hektarów jest zagrożonych, zmiany klimatyczne powodują, że drzewom jest ciężko. Temperatury rosną, ciepło i susza pozostawiają ślady w lasach. Szczególnie cierpią rozległe gatunki drzew, takie jak świerk, które mają płaskie korzenie i ledwo sięgają do wody w głębszych warstwach ziemi. Osłabione lasy są bardziej podatne na burze, a szkodniki, takie jak korniki, również powodują ogromne szkody. Istnieje również realne zagrożenie pożarów lasów. Zwłaszcza na wschodzie duże obszary zostały już zniszczone.

Tym ważniejsza jest zatem ochrona i wzmocnienie lasów. Można to również osiągnąć między innymi poprzez zalesianie: lasy mieszane są bardziej odporne na zmiany klimatu, dęby lub sosny lepiej tolerują upały i susze. W takich lasach rzadsze są również pożary. ClimatePartner wspiera przekształcanie i zalesianie niemieckich lasów, a my jako Gigaset chętnie do tego dołączamy: za każdą tonę CO2 skompensowaną w uznanych na świecie projektach ochrony klimatu sadzi się nowe drzewo w niemieckich lasach.

Ochrona lasów deszczowych w Brazylii

Każdy, kto mówi o zielonych płucach Ziemi, ma na myśli lasy deszczowe Amazonii w Brazylii. Jednak właśnie ten region, tak ważny dla ludzkości, jest zagrożony: lasy deszczowe mają być udostępnione gospodarczo. Nielegalne karczowanie wzrasta, a z nim także liczba pożarów lasów. W samym roku 2019 wycięto o 34 procent więcej lasów deszczowych niż w roku poprzednim. 

„Várzea” w stanie Pará przy ujściu Amazonki jest nadal odrębnym ekosystemem. Na tamtejszych wyspach krzyżują się drogi wodne, a drobni rolnicy żyją i pracują tu od wieków. Projekt Ecomapuá chroni las na powierzchni 90 000 hektarów, a komercyjne wylesianie jest zabronione. Jest to korzystne dla środowiska, ale rodziny mieszkające w tym miejscu również z niego korzystają: Projekt ochrony klimatu realizowany przez firmę ClimatePartner tworzy miejsca pracy, istnieją oferty edukacyjne i nowe źródła dochodów w ramach handlu miodem lub owocami açaí. Projekt ten jest również wspierany przez Gigaset.

Zacznij od małych kroków, osiągaj wielkie rzeczy

Materiał ma kluczowe znaczenie. Rozmiar również

Obietnica zrównoważonego rozwoju firmy Gigaset obejmuje recykling materiału opakowaniowego, ale także ogólne jego oszczędzanie. W ten sposób każdy produkt Gigaset jest zapakowany w sposób optymalny i oszczędzający zasoby. Dotyczy to zwłaszcza rozmiarów opakowań, które już w przeszłości znacznie się zmniejszyły. A tam, gdzie jest redukcja, jest też więcej miejsca: jeśli opakowania produktu są mniejsze, więcej miejsca zostaje na palecie. Można transportować więcej opakowań jednocześnie, co pozwala zmniejszyć emisję CO2.

Ale czy mniejsze opakowania są tak samo bezpieczne? Również w tym przypadku znaleźliśmy rozwiązanie w firmie Gigaset: przed wprowadzeniem nowego produktu Gigaset poddajemy również jego zewnętrzne powłoki testom opakowania i odporności na wstrząsy. Sprawdzamy między innymi, czy opakowanie przetrwa, nawet jeśli zostanie poddane przyspieszeniu i hamowaniu 100 razy na stronę. Tektura falista stosowana w naszych opakowaniach zapewnia niezawodną stabilność, ponieważ ze względu na swoją strukturę jest ona lekka i jednocześnie bardzo stabilna. W końcu chcemy, aby nasze produkty dotarły do klientów w nienaruszonym stanie.

A to jeszcze nie wszystko

W tym miejscu przyjrzymy się opakowaniom naszych produktów z punktu widzenia oszczędzania zasobów. Gigaset działa w sposób odpowiedzialny i zrównoważony również w innych obszarach.

+

"Made in Germany" jako obietnica: Gigaset produkuje w środku Niemiec, czysto i w nowoczesnej fabryce. Dokładniej mówiąc, znajdujemy się w Bocholt, co zapewnia krótkie trasy dostaw i ogranicza emisję CO2. Przyjemny efekt uboczny: jesteśmy bardzo blisko naszych regionalnych dostawców i klientów.

+

Przewaga dzięki technologii: dzięki technologii ECO DECT w przypadku telefonów stacjonarnych zużycie energii i moc transmisji między słuchawką a stacją bazową są znacznie zmniejszone.

+

Naprawa zamiast złomowania: polegamy na naprawach, aby zapewnić długi okres eksploatacji urządzeń Gigaset i oszczędzanie zasobów.

+

Rozpakowanie i zapoznanie się: instrukcje obsługi naszych produktów są również drukowane z materiałów pochodzących z recyklingu*. Papier posiada certyfikat FSC i jest opatrzony certyfikatem Blue Angel.

+

Świadome użycie materiałów: do drukowania używane są wyłącznie farby niezawierające oleju mineralnego i niskomigracyjne.

+

Zrównoważona gospodarka: zużywamy 100% energii elektrycznej bez emisji CO2 i wykorzystujemy zasoby w sposób odpowiedzialny.

Istnieje również składnik społeczny etykiety „Made in Germany”. Gigaset jest wysoko cenionym pracodawcą w Nadrenii Północnej-Westfalii. Dzięki nowoczesnym metodom produkcji możemy produkować po takich samych kosztach, jak w Azji, gdzie wytwarza się większość produktów konkurencji. Gwarantujemy uczciwe warunki pracy, a dzięki naszej współpracy z lokalnymi dostawcami nie tylko chronimy środowisko, ale także wzmacniamy lokalny przemysł, a tym samym region.


O firmie ClimatePartner

ClimatePartner jest dostawcą rozwiązań dla firm w dziedzinie ochrony klimatu. Firma ClimatePartner łączy doradztwo indywidualne z oprogramowaniem opartym na chmurze, które jest unikatowe na rynku. Klienci mogą korzystać z oprogramowania do obliczania emisji CO2 i wykorzystywać uzyskane wyniki do tego, żeby sprawdzić, gdzie mogą ograniczyć emisje i zrekompensować nieuniknione emisje. W ten sposób produkty i firmy stają się neutralne klimatycznie, co potwierdza etykieta ClimatePartner.

Firma ClimatePartner oferuje projekty w zakresie ochrony klimatu w różnych regionach oraz przy użyciu różnych technologii i standardów. Szczególnie ważne są dodatkowe skutki społeczne projektów: punktem odniesienia jest tutaj 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG) ONZ.

Firma ClimatePartner została założona w Monachium w 2006 roku. Obecnie zatrudnia ponad 100 pracowników w Berlinie, Essen, Erywaniu, Kolonii, Londynie, Monachium, Wiedniu, Zurychu i współpracuje z ponad 2,5 tys. firm w 35 krajach.

Jakie kryteria musi spełniać certyfikowany projekt ochrony klimatu?

Wszystkie projekty w zakresie ochrony klimatu muszą, oprócz ograniczenia emisji, spełniać cztery podstawowe kryteria: dodatkowość, wykluczenie podwójnego liczenia, trwałość i weryfikacja przez niezależne strony trzecie.

Dodatkowość

Należy zapewnić, aby projekt był wdrażany tylko dlatego, że otrzymuje dodatkowe finansowanie z handlu uprawnieniami do emisji. W związku z tym projekt musi być uzależniony od wpływów z handlu uprawnieniami do emisji, aby pokryć potrzeby finansowe i być w stanie udowodnić taką potrzebę. Projekty, które są już ekonomicznie opłacalne i byłyby realizowane bez tych wpływów, nie spełniają kryterium i nie mogą być wykorzystywane do kompensowania emisji CO2.

Wykluczenie podwójnego liczenia

Należy zapewnić, aby oszczędności CO2 nie zostały już przypisane do innego miejsca. Na przykład instalacja słoneczna, której energia elektryczna jest wprowadzana do obrotu jako ekologiczna energia elektryczna, nie może być wykorzystywana jako projekt ochrony klimatu, ponieważ pozytywny efekt klimatyczny jest już przypisywany energii elektrycznej.

Ponadto w procesie neutralizacji klimatu należy zagwarantować, że zaoszczędzone emisje CO2 są wykorzystywane tylko raz do kompensacji emisji CO2, a odpowiednie certyfikaty emisji są następnie zamykane.

Trwałość

Ograniczenia emisji muszą być trwałe. Kryterium to jest szczególnie ważne w przypadku projektów dotyczących zalesiania i ochrony lasów. Projekty te muszą zapewnić, że obszary leśne będą istnieć przez pewien okres czasu. Obszar leśny, który na przykład po kilku latach przekształca się w pastwisko dla bydła poprzez wypalenie, nie może być uznany za projekt ochrony klimatu.

Regularna weryfikacja przez niezależne strony trzecie

Projekty ochrony klimatu muszą być poddawane sprawdzeniu w regularnych odstępach czasu przez niezależne strony trzecie pod kątem wszystkich powyższych kryteriów. Monitorują one zgodność z odpowiednimi standardami i określają ilość CO2, jaka została faktycznie zaoszczędzona retrospektywnie. W związku z tym regularnie przygotowywane są sprawozdania z postępów w realizacji projektów.

Mapa ClimateMap oferuje wybór certyfikowanych projektów w zakresie ochrony klimatu z portfolio firmy ClimatePartner. Potrzebujesz więcej informacji i podstawowej wiedzy? ClimatePartner opisuje funkcjonowanie i korzyści projektów ochrony klimatu na stronie www.climatepartner.com/de.


Informacje o FSC

Forest Stewardship Council (FSC) to niezależna organizacja non-profit, której celem jest promowanie ekologicznego, społecznie odpowiedzialnego i ekonomicznie opłacalnego zarządzania gospodarką leśną na całym świecie. Zgodnie z wizją FSC lasy zaspokajają społeczne, środowiskowe i gospodarcze potrzeby i prawa obecnego pokolenia, nie narażając przy tym na szwank potrzeb przyszłych pokoleń.

Norma FSC określa, które materiały kwalifikują się jako materiały pochodzące z recyklingu i jak powinien wyglądać system dowodów na materiały pochodzące z recyklingu. Firmy, które dostarczają materiały pochodzące z recyklingu do łańcucha produktów FSC lub przetwarzają je dalej, są certyfikowane zgodnie ze standardem recyklingu FSC.


Więcej o firmie Gigaset

Jednak w dzisiejszych czasach na światowym rynku istnieją ogromne problemy w dostawach makulatury, z której wytwarzany jest papier z recyklingu. Dlatego też, w niektórych przypadkach musimy uciekać się do wykorzystania pierwotnego papieru włóknistego przy drukowaniu instrukcji obsługi. Naszym wspólnym celem jest wykorzystanie włókien pochodzących z recyklingu, jak najszybszy powrót do papieru pochodzącego z recyklingu i utrzymanie ilości zużytego włókna pierwotnego na jak najniższym poziomie.