Dlaczego Gigaset stawia na „Fair for Future”?

Już dziś powinniśmy mówić o świecie w przyszłości. W nadchodzących latach i dziesięcioleciach chcemy żyć dobrze i bezpiecznie. Znak jakości „Fair for Future” i dedykowana mu strona internetowa dowodzi, że firma Gigaset dokumentuje swoje wysiłki i sukcesy w zakresie kluczowych wyzwań przyszłości.

Co oznacza „Fair for Future”?

Z myślą o przyszłości - Gigaset stawia czoła nie tylko ważnym zadaniom teraźniejszości, ale także tym, które wiążą się z przyszłością. Potrzeba działania jest ogromna - zmiany klimatu i niedobór zasobów to poważne wyzwania. Nie można dalej zwlekać z działaniami mającymi na celu ochronę środowiska. Ważną rolę odgrywają również zmiany w naszym społeczeństwie, zmiany demograficzne, ochrona praw osobistych oraz walka z nierównościami społecznymi.

Gigaset ma wieloletnie doświadczenie w produkcji wysokiej jakości rozwiązań i technologii komunikacyjnych. Nasza produkcja odbywa się w sercu Niemiec i chcemy, aby tak pozostało. Dbamy o trwałość produktów, krótkie trasy dystrybucji i odpowiedzialność społeczną. Potwierdza to posiadany znak jakości „Made in Germany”. Przesłanie „Fair for Future” jest tego logiczną kontynuacją. Dzięki niemu dokumentujemy nasze działania pod kątem uczciwości, zrównoważonego rozwoju i zadań na przyszłość.

Czym jest uczciwość w dzisiejszym świecie?

To całkiem proste — traktujmy innych tak, jak sami chcielibyśmy, aby nas traktowano. Tak będzie również w przyszłości. Poczucie odpowiedzialności, rozsądek, zaufanie i wiarygodność to podstawowe wartości społeczne, które nam przyświecają. Nasze samopoczucie zależy od innych ludzi i środowiska naturalnego.

Uczciwość wobec ludzi — dobre traktowanie klientów i partnerów biznesowych oraz współpracowników

Sport to szacunek i partnerstwo. Zasady te powinny obowiązywać także w codziennym życiu. Także my, firma Gigaset, opowiadamy się za uczciwym postępowaniem i równym traktowaniem pracowników, partnerów i klientów. Zaczynamy od własnego otoczenia — tworzymy optymalne warunki pracy dla naszych współpracowników oraz otwarte, pozbawione uprzedzeń środowisko pracy zgodnie ze standardami „Karty Różnorodności”. Zapewniamy również uczciwe wynagrodzenie zgodnie z porozumieniem zawartym ze związkiem zawodowym IG Metall oraz równe szanse dla wszystkich. Świadczy o tym również bardzo mała rotacja pracowników na przestrzeni lat.

Nasze relacje z dostawcami i dystrybutorami także bazują na uczciwości. Gigaset zapewnia sprawiedliwe warunki, osobistą opiekę, niezawodność i komunikację na równych zasadach. To opłacalne dla wszystkich zasady. Wiele relacji zarówno w kraju jak i poza granicami utrzymujemy od dziesięcioleci. W wytycznych biznesowych narzucono nam jasne zasady postępowania z partnerami i klientami. Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj.

W stosunku do naszych klientów kierujemy się oczywiście sprawiedliwym podejściem — Gigaset oznacza wysokiej jakości, trwałe produkty w rozsądnych cenach. W każdej chwili można uzyskać dostęp do naszej niemieckojęzycznej obsługi klienta. A jeśli coś ulegnie awarii, w wielu przypadkach naprawimy to szybko i na miejscu lub profesjonalnie zutylizujemy. W przypadku produktów objętych obietnicą serwisowania przez Gigaset oferujemy także bezpłatne usługi gwarancyjne i naprawcze oraz prawo zwrotu. Szczególną uwagę przykładamy do bezpieczeństwa danych. Bardzo poważnie traktujemy kwestię poufności danych osobowych. Z tego powodu na przykład chmura dla Gigaset Smart Home jest eksploatowana na ściśle zabezpieczonych serwerach niemieckich z Frankfurtu nad Menem.

Uczciwość wobec środowiska — zadawanie pytań i zrównoważony rozwój

Ochrona naszego środowiska i walka ze zmianami klimatu to zadanie ludzkości, natomiast Gigaset stara się wnieść istotny wkład w ten proces już teraz, kiedy wzrasta świadomość na temat zrównoważonego rozwoju.

Uczciwe podejście do kwestii ochrony środowiska naturalnego od dawna jest realizowane w firmie Gigaset. Od wielu dekad nasz produkcja odbywa się w sercu Niemiec, a dokładniej w Bocholt w Westfalii. Działamy z użyciem ekologicznej energii elektrycznej, plastiku i papieru z odzysku lub recyklingu, małej ilości wody i jak najmniejszej ilości generowanego CO2. Dziś także nie wykorzystujemy gazu ziemnego w naszych procesach produkcyjnych. Więcej informacji na temat naszych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju można znaleźć...

Uczciwość wobec partnerów — zarządzanie na poziomie regionalnym i partnerskie myślenie

Elastyczne i efektywne metody dostaw to także sposób na ochronę środowiska i mniejszą emisję gazów cieplarnianych. Gigaset produkuje w Niemczech, wielu naszych dostawców lub partnerów handlowych również działa tutaj. Dzięki temu możemy jeszcze lepiej reagować na potrzeby naszych klientów, często unikając długich tras transportowych.

Firma Gigaset zachowuje uczciwość względem lokalnej społeczności. Tworzymy atrakcyjne miejsca pracy i kształcimy szeroką gamę specjalistów. W procesie produkcji integrujemy pracowników z niepełnosprawnościami, m.in. w procesie pakowania naszych urządzeń. Wspieramy miejscowe wydarzenia i inicjatywy, w tym sportowe. Podatki płacimy w Niemczech. Uważamy, że dobre relacje firmy ze swoim najbliższym otoczeniem są bardzo ważne.

Zasady fair w życiu codziennym, fair w starości: Komunikuj się prosto, organizuj bez barier

Komunikacja nie zna granic wiekowych: Wszyscy szukamy kontaktu, wymieniamy informacje lub po prostu chcemy organizować nasze życie codzienne. Telefon w domu lub telefon komórkowy odgrywają w tym względzie kluczową rolę: w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych może nawet nieco bardziej, gdyż nie są one tak mobilne.

Dlatego dla nas w Gigaset uczciwość oznacza również tworzenie produktów łatwych w obsłudze i pozbawionych barier. Chodzi o intuicyjną obsługę, dobry dźwięk i widoczność oraz bezpieczeństwo. Oferujemy telefony, smartfony i telefony komórkowe GSM, które są dostosowane do tych szczególnych potrzeb. Współistnienie nowoczesnej technologii i funkcjonalności nie musi być sprzecznością.

Duże i czytelne wyświetlacze oraz łatwe w obsłudze przyciski ułatwiają komunikację. Nawet telefonowanie z aparatem słuchowym działa doskonale. A przycisk alarmowy SOS czy monitoring pomieszczeń zapewnią dodatkowe bezpieczeństwo. Z Gigaset zawsze będziesz w dobrej kondycji. Dowiedz się więcej tutaj.

Co przemawia za zrównoważonym rozwojem?

Krótko mówiąc: wszystko. Zrównoważonego rozwoju nie da się obejść. Dlatego tak wiele się na ten temat pisze, mówi i dyskutuje. Dla nas, jako firmy Gigaset, zrównoważony rozwój nie jest tylko modnym frazesem, to ciągły proces— chcemy stałego doskonalenia, ochrony środowiska, ochrony zasobów, zapewnienia jakości, recyklingu i regionalizacji.

Dla środowiska — wykorzystanie ekologicznej energii elektrycznej, ochrona zasobów

Ochrona środowiska i efektywność ekonomiczna nie powinny się nawzajem wykluczać. Przykładem jest właśnie nasza firma. W fabryce Gigaset w Bocholt produkcja odbywa się przy użyciu 100% ekologicznej energii elektrycznej wolnej od CO2 i jak najmniejszej ilości wody. W ten sposób chroni się ważne zasoby. 

Nasze urządzenia są przyjazne dla środowiska pod względem zastosowanych materiałów. Oprócz tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w pierwszym rzędzie wykorzystuje się czysty granulat z tworzywa sztucznego, który można całkowicie poddać recyklingowi i przywrócić do obiegu. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych zasilaczy telefony Gigaset DECT zużywają do 60% mniej prądu niż tradycyjne telefony bezprzewodowe. Zredukowana moc w trybie ECO — technologii opracowanej przez Gigaset — może przyczynić się do dodatkowego oszczędzania energii. To opłaca się wszystkim.

Na zawsze — trwałe produkty, opakowanie przyjazne dla środowiska

Produkty realizujące ideę zrównoważonego rozwoju wyróżniają się trwałością.  Jeżeli z urządzenia można korzystać dłużej, poprawie ulega jego ekologiczny balans. Nasze produkty wyróżniają się doskonałą jakością. Sprzęt Gigaset jest tworzony według najwyższych standardów tak, aby można było cieszyć się nim jak najdłużej. Sprawdzamy to regularnie i szczegółowo w ramach naszego własnego laboratorium badawczego. Żywotność ponad 10 lat nie jest rzadkością w przypadku naszych telefonów stacjonarnych. Długowieczność oznacza również zrównoważony rozwój.

Odpowiednio zajmujemy się jednak nie tylko produktami, ale także ich transportem. Ponieważ papier jest ważnym surowcem, opakowania produktów Gigaset powstają w ponad 90% z materiałów pochodzących z recyklingu. Firma Gigaset w znacznym stopniu zakazała stosowania plastiku w opakowaniach swoich produktów, zastępując go w sposób przyjazny dla środowiska papierowymi banderolami lub rękawami z bibuły. 

Udało nam się również zoptymalizować rozmiary opakowań. Zostały one jeszcze bardziej dostosowane do naszych produktów, a więc nie są większe niż to konieczne. Ma to wpływ na transport — nie przewozimy „powietrza”. Nowe opakowania Gigaset są stopniowo przekształcane na neutralne pod względem emisji CO2.

Dla klimatu — krótsze drogi transportu, ograniczone gazy cieplarniane

Zrównoważony rozwój zaczyna się od transportu i logistyki. To właśnie tam powstaje najwięcej szkodliwych dla klimatu emisji. Krótsze dystanse i elastyczne ilości dostaw mają tu kluczowe znaczenie. Gigaset posiada fabrykę w centralnym regionie Niemiec, w samym sercu Europy. Dzięki temu mamy przewagę nad konkurentami. W ten sposób możemy znacznie redukować emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z producentami z  Dalekiego Wschodu.

Przewaga lokalizacyjna Gigaset jest zauważalna także w innym aspekcie. Jeśli sprzęt ulegnie awarii, w wielu przypadkach możesz zlecić naprawę szkody nam, w Bocholt, lub lokalnym partnerom. Ważne komponenty, takie jak baterie, wyświetlacze i aparaty fotograficzne, są również wymienne w wielu naszych urządzeniach. Gigaset nie prowadzi polityki sztucznego skracania cyklu życia (tzw. krótkiej żywotności) urządzeń. Chcemy, aby nasi klienci cieszyli się naszym sprzętem jak najdłużej.

Dla wszystkich — spełnione standardy, certyfikowane systemy

W firmie Gigaset obszary związane z ochroną środowiska, prawami człowieka, uczciwymi praktykami biznesowymi i zrównoważonymi zamówieniami są poddawane wewnętrznej kontroli. Robimy jednak jeszcze jeden krok naprzód i przeprowadzamy certyfikację zewnętrzną. Zobowiązujemy się do spełnienia standardów określonych przez EcoVadis , dotyczących zarządzania zrównoważonym rozwojem. To nasz kolejny sukces. Gigaset szczyci się obecnie złotym znakiem EcoVadis. Także w dziedzinie ochrony środowiska kontrola jest przeprowadzana regularnie przez TÜV. System zarządzania środowiskowego Gigaset posiada certyfikat ISO 14001.

W ramach Carbon Disclosure Projects (CDP) publikujemy emisję CO2 z naszego przedsiębiorstwa i naszych produktów (zakres od 1 do 3). W tym zakresie widać już skutki naszych licznych działań. Udało nam się zmniejszyć emisję CO2 o ponad połowę (51%) od 2020 do 2021 r.

Dokąd prowadzi przyszłość?

Nikt nie wie dokładnie, co przyniesie przyszłość. Wiemy jednak, że jeżeli będziemy chronić środowisko naturalne i zasoby, a także dbać o ludzi, nadchodzące lata i dekady będą lepsze. Z całym zaangażowaniem firma Gigaset dąży osiągnięcia swojego celu. Możemy i musimy stać się jeszcze lepsi, zawsze stawiając nowe pytania. Przejrzystość i uczciwość również stanowią element „Fair for Future”.

Przede wszystkim — ulepszanie procesów, tworzenie planów

Gigaset to jedyna firma europejska produkująca innowacyjne telefony, systemy Smart Home oraz smartfony w Niemczech. Jesteśmy z tego dumni. Komponenty do produkcji naszych urządzeń, takie jak mikrochipy czy nośniki pamięci, nadal musimy kupować od dostawców z Dalekiego Wschodu lub innych regionów świata. Ich procesy produkcyjne i łańcuchy dostaw nie zawsze mogą być w pełni monitorowane. Dlatego Gigaset dąży do przejrzystego ukształtowania i dalszej optymalizacji etapów wstępnych. Ciągle stawiamy czoła nowym wyzwaniom i pracujemy nad innowacyjnymi pomysłami.

Na miejscu — ciągła optymalizacja procesów

„Fair for Future” oznacza również, że stale optymalizujemy procesy pracy. W ten sposób między innymi chcemy zredukować niebezpieczne materiały w naszym zakładzie w Bocholt lub dalej optymalizować zużycie energii we wszystkich zakładach Gigaset. Przewiduje się również znaczne ograniczenie hałasu i emisji CO2, na przykład poprzez stopniowe przechodzenie na napęd elektryczny w zakładzie. Dalsze zapobieganie powstawaniu odpadów i jeszcze większe wykorzystanie produktów pochodzących z recyklingu również znajdują się w programie działań. Naszym życzeniem jest również rozszerzenie standardów środowiskowych i społecznych na dostawców i partnerów. Im bardziej stawia się na „Fair for Future”, tym lepiej.

Nasze sprawozdanie niefinansowe

Więcej informacji na temat naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju można uzyskać w naszym sprawozdaniu na temat zrównoważonego rozwoju.

Magazyn