Waarom Gigaset kiest voor 'Fair for Future'

Vandaag de dag móeten we bezig zijn met de wereld van morgen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat  de toekomstige generaties zo goed en zorgeloos mogelijk kunnen leven. Met het keurmerk 'Fair for Future' en de bijbehorende website legt Gigaset haar inspanningen en successen voor belangrijke uitdagingen voor de toekomst vast.

Waar staat 'Fair for Future' voor?

Gigaset houdt zich niet alleen bezig met de belangrijke hedendaagse verantwoordelijkheden, maar ook met die voor de toekomst. De noodzaak om actie te ondernemen is groot: de klimaatverandering en de schaarste aan energiebronnen zijn enorme uitdagingen. Maatregelen ter bescherming van het milieu kunnen niet langer worden uitgesteld. Ook de verschuiving in onze samenleving speelt een belangrijke rol: de demografische veranderingen, de bescherming van persoonlijke rechten en de strijd tegen sociale ongelijkheid.

Gigaset heeft tientallen jaren ervaring in de productie van hoogwaardige communicatieoplossingen en -technologieën. Wij produceren onze producten in het midden van Duitsland en dat moet ook zo blijven. Duurzaamheid van producten, korte distributiekanalen en sociale verantwoordelijkheid zijn belangrijk voor ons. Dat is ook waar we voor staan met het kwaliteitskeurmerk 'Made in Germany'. Ons keurmerk 'Fair for Future' is een logisch vervolg hierop. Hiermee leggen we onze activiteiten op het gebied van eerlijkheid, duurzaamheid en verantwoordelijkheden voor de toekomst vast.

Wat ís 'Fairness' oftewel eerlijkheid vandaag de dag?

Eigenlijk is het heel eenvoudig: behandel anderen zoals u zelf behandeld wilt worden. Het is al jaren een alom bekend gezegde voor velen. Verantwoordelijkheidsbesef, gezond verstand, vertrouwen en betrouwbaarheid zijn fundamentele maatschappelijke waarden - en daarmee onze drijfveer.

Eerlijk omgaan met mensen, ook op de werkvloer: klanten, zakenpartners en collega's

In de sport komen we niet ver zonder respect en partnerschap, en in het dagelijks leven zou dat niet anders moeten zijn. Ook binnen Gigaset hechten we waarde aan eerlijk gedrag in de omgang met medewerkers, partners en klanten. Dat begint al op de werkvloer met optimale arbeidsomstandigheden voor alle collega's en een open, niet-bevooroordeelde werkomgeving volgens de normen van het 'Diversiteitshandvest'. Onze medewerkers kunnen daarnaast rekenen op eerlijke lonen volgens de CAO van de metaalvakbond en op gelijke kansen voor iedereen. Het resultaat? Tevreden teams, mooie successen die sámen behaald worden en al jaren zeer geringe schommelingen in personeel.

Ook met onze leveranciers of verkooppartners gaan wij eerlijk om: Gigaset staat voor eerlijke voorwaarden, persoonlijke ondersteuning, betrouwbaarheid en communicatie op voet van gelijkheid. Niet voor niets bestaan veel nationale en internationale partnerschappen al tientallen jaren. Als producent van telecommunicatiemiddelen weten we natuurlijk als geen ander hoe belangrijk  goede communicatie is. In de 'Business Conduct Guideline' hebben we daarom duidelijke regels vastgesteld voor de omgang met partners en klanten. Hier leest u daar meer over.

Wij hechten natuurlijk evenveel waarde aan eerlijkheid jegens onze klanten: Gigaset staat voor hoogwaardige, duurzame producten tegen redelijke prijzen. Daarbij staat onze klantenservice altijd voor u klaar. En mocht er onverhoopt eens iets kapot gaan, dan repareren wij het in veel gevallen razendsnel of we voeren het professioneel af. Bij producten met de sevicebelofte van Gigaset bieden we bovendien gratis garantie- en reparatieservices met retourneringsrecht. In het verlengde van die eerlijkheid hebben we ook bijzonder veel aandacht voor gegevensbeveiliging; de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. Úw persoonlijke gegevens zijn bij ons in betrouwbare handen. Daarom wordt de cloud voor Gigaset Smart Home-producten bijvoorbeeld op streng beveiligde Duitse servers vanaf de locatie Frankfurt am Main gebruikt.

Eerlijk omgaan met het milieu: informeren en duurzaam handelen

De bescherming van ons milieu en de strijd tegen de klimaatverandering zijn een taak - nee, een verantwoordelijkheid! - van de mensheid en Gigaset streeft ernaar een relevante bijdrage te leveren. Dat begint al met het ter discussie stellen van relevante zaken en het ontwikkelen van een bewustzijn voor duurzaam handelen.

Daarom is een eerlijke omgang met het milieu al jarenlang een vast onderwerp op onze agenda. De inhouse-productie in het midden van Duitsland, om precies te zijn in Bocholt, Westfalen is hier een goed voorbeeld van: met groene stroom, gerecyclede of recyclebare kunststof en papier, weinig waterverbruik en zo weinig mogelijk CO2. Voor onze productieprocessen hebben we tegenwoordig zelfs helemaal geen aardgas meer nodig! Ook een heleboel kleine stappen maken samen grote verschillen. Meer informatie over onze initiatieven op het gebied van duurzaamheid vindt u ...

Eerlijk omgaan met partners: regionaal sturen, denken in partnerschap

Het milieu beschermen en emissies zo veel mogelijk voorkomen danwel beperken door de routes te verkorten en flexibele leveringshoeveelheden te gebruiken - Gigaset produceert in Duitsland, en veel van onze leveranciers of verkooppartners zijn hier ook actief. Zo zijn de lijntjes letterlijk kort en kunnen we nog beter inspelen op de behoeften van onze klanten. Hierdoor zijn lange transporttrajecten rond de aardbol vaak helemaal niet van toepassing.

Ieders kansen zien én ten volste benutten is voor beiden partijen het mooiste dat er is. Daarom werken we samen met plaatselijke, sociale werkplaatsen voor mensen met een beperking. Zij zijn ijvoorbeeld werkzaam bij de productie, waar de accessoires vol overgave verpakt worden. Ook buiten onze eigen muren proberen we ons steentje bij te dragen en regionaal betrokken te zijn, door onder andere lokale evenementen en initiatieven en de regionale sport te steunen.

Fair in het dagelijks leven, Fair op oudere leeftijd: Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan

Communicatie kent geen leeftijdsgrenzen: juist op oudere leeftijd is het van belang om contact te kunnen hebben en het dagelijkse leven te blijven organiseren. De huistelefoon of de smartphone spelen daarbij een centrale rol: voor ouderen en mensen met een beperking misschien nog wel meer, omdat zij soms niet zo mobiel zijn en sneller vereenzamen.

Dit betekent naast eerlijkheid dus ook het ontwikkelen van producten die eenvoudig te gebruiken en drempelvrij zijn. Het gaat om eenvoudige bediening, goed horen en zien, en veiligheid. Gigaset biedt telefoons, smartphones, klassieke mobiele telefoons en Smart Home-oplossingen die zijn afgestemd op deze speciale behoeften. De verenigbaarheid van moderne technologie en functionaliteit hoeft geen tegenstelling te zijn.

Grote en duidelijke displays en gebruiksvriendelijke toetsen vergemakkelijken uw communicatie. Zelfs bellen in combinatie met een gehoorapparaat werkt perfect. En de SOS-noodoproeptoets of de kamerbewaking met babyfoonfunctie zorgen voor extra veiligheid. Met Gigaset is iedereen, van jong tot oud, altijd goed verbonden. Ontdek hier meer.

Wat is een goede reden voor duurzaamheid?

Kortgezegd: alles. Duurzaamheid is iets waar we niet omheen kunnen. Daarom wordt er ook zoveel over dit onderwerp geschreven, gesproken en gediscussieerd. Voor Gigaset is duurzaamheid geen modewoord, maar een lopend proces wat draait om het milieu beschermen, grondstoffen sparen, en aandacht besteden aan kwaliteit, recycling en regionaliteit.

Voor het milieu: groene stroom gebruiken, hulpbronnen sparen

Bescherming van het milieu en economische efficiëntie hoeven elkaar niet uit te sluiten. In de Gigaset-fabriek in Bocholt vindt de productie bijvoorbeeld voor 100% plaats met CO2-vrije groene stroom en zo weinig mogelijk water. Zo worden belangrijke energiebronnen gespaard. 

Ook de geproduceerde Gigaset-apparaten gaan zuinig om met hulpbronnen. Naast gerecycled kunststof wordt er in de eerste plaats puur kunststofgranulaat gebruikt, wat volledig recyclebaar is en weer aan de kringloop kan worden toegevoegd. Door de invoering van energiezuinige netvoedingen verbruiken Gigaset DECT-telefoons daarnaast tot 60% minder stroom dan traditionele draadloze telefoons. Een gereduceerd zendvermogen in de ECO-modus, een door Gigaset ontwikkelde technologie, kan daar bovenop bijdragen aan nog meer energiebesparing.

Voor altijd: duurzame producten, milieuvriendelijk verpakt

Duurzaam betekent dat iets lang meegaat. Wie producten zo lang mogelijk gebruikt, verbetert de ecologische voetafdruk. Deze is bij onze producten overigens van het hoogste niveau: Gigaset-toestellen zijn met zoveel kwaliteit gebouwd, dat u er zo lang mogelijk plezier van hebt. Dit wordt regelmatig en uitvoerig in ons eigen testlaboratorium gecontroleerd. Voor onze huistelefoons is een levensduur van meer dan 10 jaar niet ongewoon - wat zeker duurzaam is.

Er wordt echter niet alleen nagedacht over de producten, maar ook over het verpakken ervan. Omdat papier een belangrijke grondstof is, worden Gigaset-verpakkingen voor meer dan 90% gemaakt van gerecyclede materialen. Gigaset heeft plastic grotendeels uit de productverpakkingen geweerd. Dit wordt milieuvriendelijk vervangen door papieren wikkels of hoezen van zijdepapier. 

Ook de verpakkingsgroottes hebben we geoptimaliseerd. Deze zijn nog beter op onze producten afgestemd. Met andere woorden: ze zijn dus niet groter dan ze moeten zijn. Dit heeft ook gevolgen voor het transport: er wordt niet onnodig lucht vervoerd. En voor de nieuwe Gigaset-verpakkingen wordt geleidelijk overgestapt op CO2-neutraliteit.

Voor het klimaat: kortere transportroutes, minder broeikasgassen

Wie duurzaam wil handelen, moet ook op het gebied van transport en logistiek actie (blijven) ondernemen. Hier komen doorgaans de meeste - voor het klimaat schadelijke - emissies bij vrij. Wat dacht u van kortere routes en flexibele leveringsvolumes? En Gigaset produceert midden in Duitsland, in het hart van Europa - dit is een duidelijk voordeel ten opzichte van alle concurrenten. De uitstoot van broeikasgassen is daardoor aanzienlijk minder in vergelijking met concurrerende producten uit het Verre Oosten.

Het locatievoordeel van Gigaset is ook op andere manieren merkbaar. Mocht er onverhoopt iets kapot gaan, dan is uw toestel nooit lang onderweg. Ook belangrijke onderdelen zoals accu's, displays en camera's kunnen bij veel van onze apparaten worden vervangen - wat eveneens weer bijdraagt aan de duurzaamheid ervan. 

Voor iedereen: voldoen aan normen, systemen certificeren

Gigaset hanteert een strenge interne controle én externe certificatie wanneer het gaat om milieubescherming, mensenrechten, eerlijke handelspraktijken en duurzame inkoop. Het is belangrijk om te voldoen aan de door EcoVadis gestelde normen voor duurzaamheidsbeheer en dat lukt ons gelukkig ook: op dit moment heeft Gigaset het EcoVadis-keurmerk in goud. Ook op het gebied van milieubescherming vindt een regelmatige controle door de TÜV plaats. Het milieubeheersysteem van Gigaset is conform ISO 14001 gecertificeerd.

In het kader van het Carbon Disclosure Project (CDP) maken we de CO2-uitstoot van onze onderneming en onze producten (Scope 1 t/m 3) openbaar. Hieruit wordt het effect van de talrijke maatregelen al meet- en zichtbaar. Zo is onze CO2-uitstoot in 2021 met meer dan de helft (51%) verlaagd in vergelijking met het jaar ervoor.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Met of zonder glazen bol; niemand weet precies wat de toekomst brengt. Wat we wel weten, is dat als we ons milieu beschermen, energiebronnen sparen en aandacht hebben voor de medemens, de komende jaren en decennia er beter uit zullen zien. Gigaset is ondanks alle inspanningen nog lang niet op de bestemming aangekomen. We kunnen en moeten nog beter worden op het gebied van duurzaamheid. Transparantie en eerlijkheid maken immers ook deel uit van 'Fair for Future'.

Boven alles: processen verbeteren, plannen smeden

Het klinkt een beetje als borstklopperij maar stiekem zijn we er gewoon apetrots op: Gigaset is het enige Europese bedrijf dat innovatieve telefoons, Smart Home-systemen en smartphones in Duitsland produceert. Wel moeten we voor de productie van onze producten nog steeds onderdelen - zoals microchips en opslagmedia - uit het Verre Oosten of andere regio's van de wereld halen. De productieprocessen en de toeleveringsketens van deze producten kunnen niet altijd volledig worden gecontroleerd. Daarom streeft Gigaset ernaar om de voorstadia transparant te maken en verder te optimaliseren.

Ter plaatse: processen optimaliseren, steeds verder optimaliseren

Fair for Future' betekent ook dat we werkprocessen voortdurend optimaliseren. Zo willen we onder andere gevaarlijke stoffen in ons bedrijf in Bocholt verminderen en op alle Gigaset-locaties wereldwijd het energieverbruik verder optimaliseren. Ook geluidsoverlast en CO2-emissies moeten aanzienlijk worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door geleidelijk over te schakelen op elektrische aandrijvingen in de fabriek. Nog minder afval en een nog groter gebruik van gerecyclede producten staan eveneens op de agenda. Het is onze wens dat onze milieu- en sociale normen ook uitstralen op onze leveranciers en partners. Want hoe groter het bereik van 'Fair for Future' is, hoe meer invloed het heeft op de wereld waarin we leven - en daarmee de 'future' van onze kleinkinderen.

Ons niet-financiële concernverslag

Meer informatie over onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid vindt u in ons duurzaamheidsverslag.

Magazine