Eerlijk verpakt: De duurzaamheidsbelofte van Gigaset

Na ons de zondvloed? Dat was vroeger, tegenwoordig staat duurzaamheid centraal. Iedereen kan de wereld op elk moment verbeteren. En iedereen kan hieraan bijdragen, zelfs als is hij nog zo klein. Ook Gigaset neemt duurzaamheid zeer serieus: Als bedrijf zien we het als onze verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen, natuurlijke hulpbronnen te sparen en de planeet leefbaarder te maken. Wij dragen hiertoe bij door middel van diverse maatregelen. In deze alinea gaat het om over hoe wij efficiënt met hulpbronnen omgaan door de verpakkingen van onze producten te verduurzamen.

Nadenken en duurzaam handelen

Deze balans mag gezien worden: de productverpakkingen van Gigaset bestaan voor meer dan 90% uit gerecycled materiaal, en dat niet pas sinds gisteren, maar al vele jaren. Want waardevolle grondstoffen mogen niet zomaar worden weggegooid, papier en karton kan ook heel goed worden ingezameld en hergebruikt. Dit heeft een dubbel positief effect: enerzijds genereren we minder afval, anderzijds is gerecycled verpakkingsmateriaal een goede vervanging voor nieuwe grondstoffen uit de bosbouw. Op deze manier hoeven er ook geen nieuwe bomen te worden gekapt.

Bij de nieuwe generatie verpakkingen blijven we vertrouwen op golfkarton, dat dankzij de mechanische voordelen gevoelige apparaten zoals smartphones perfect beschermt en tegelijkertijd goede recyclingnormen biedt. Veilig verpakte producten en milieubewustzijn gaan dus best samen! 

Ook de inhoud van onze verpakkingen is voor ons belangrijk: Gigaset heeft zoveel mogelijk afstand gedaan van plastic elementen. Voor zover mogelijk vervangen we kabelbinders en plastic zakken door papierband. We zoeken naar alternatieve materialen en methoden, piepschuim hebben we al helemaal verbannen. Dat is al goed, maar het wordt nog beter: nadenken over duurzaamheid is een belangrijk aspect van ons werk – gisteren, vandaag en morgen. Gigaset zal dus blijven zoeken naar oplossingen om ons milieu te beschermen.

Hergebruik en behoud van bossen

Bossen zijn onwijs belangrijk voor onze wereld. Want in het bos leven niet alleen talloze dier-, schimmel- en plantensoorten; ook wij mensen zijn afhankelijk van intacte ecosystemen in het bos. Zonder bossen kunnen we niet overleven, ze zijn de basis van ons bestaan. We moeten dan ook meer dan ooit voor het bos zorgen en ervoor zorgen dat het zo groot mogelijk blijft. Wie hout, karton of papierproducten recyclet, doet ook aan actieve milieubescherming. Ook bij Gigaset recyclen we al jaren: onze productverpakkingen bestaan voor meer dan 90% uit gerecycled materiaal. 

Deze weg willen wij blijven bewandelen en tegelijkertijd willen we onze productiewijze nog duidelijker en transparanter maken. Daarom werkt Gigaset nu samen met de onafhankelijke non-profitorganisatie Forest Stewardship Council (FSC®). Het FSC zet zich in voor een duurzamer bosbeheer en verleent certificaten aan bosbeheerders die zich houden aan de sociale normen en de milieunormen. Dat vinden wij een mooi initiatief, daarom investeren we door middel van het gebruikte materiaal van onze productverpakkingen in de nieuwste milieunormen volgens FSC.

Door te recyclen beschermen we natuurlijke hulpbronnen

Vermijden in plaats van verspillen: wie materialen hergebruikt in plaats van nieuwe produceert, levert een bijdrage aan een duurzame omgang met onze hulpbronnen, die getuigt van verantwoordelijkheid. Daarom is gerecycled materiaal zeer welkom in de FSC-wereld. Bij Gigaset gebruiken we verpakkingen van golfkarton, het is een licht en duurzaam materiaal en onze producten worden daarmee optimaal beschermd. En natuurlijk gebruiken we daarvoor gerecycled materiaal.

Maar welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor recycling? Dat staat beschreven in de FSC-norm. Hierin is vastgelegd hoe een controlesysteem voor recyclingmateriaal eruit moet zien. Tegelijkertijd wordt deze norm regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke controleurs. Daarvan profiteert ook een bedrijf als Gigaset. Wie zijn gerecycled verpakkingsmateriaal in de FSC-productketen invoert of verder verwerkt, wordt gecertificeerd volgens de FSC-recyclingstandaard. En daarmee weten we bij Gigaset precies wie gekwalificeerd zijn om onze productverpakkingen te maken.

CO2 verminderen en compenseren

Verpakkingen zijn belangrijk: om ervoor te zorgen dat de Gigaset-producten goed en veilig bij u aankomen, verpakken we ze. Daarbij vermijden we onnodig materiaal, de verpakkingen zijn optimaal afgestemd op de producten. Gigaset heeft er ook bewust voor gekozen geen papier van primaire vezels te gebruiken en juist te kiezen voor een papiersoort die voor een groot deel bestaat uit gerecycled papier. Zo verminderen we de CO2-uitstoot en is ook het energieverbruik bij de productie lager. CO2-emissies kunnen niet volledig worden vermeden, maar klimaatneutraliteit is voor Gigaset een primaire doelstelling. Daarom compenseren we de onvermijdelijke emissies met ClimatePartner. Dit ervaren en gecertificeerde bedrijf biedt oplossingen voor klimaatbescherming, waardoor we milieuprojecten wereldwijd kunnen ondersteunen.

Hoe werkt de compensatie van CO2?

Of het nu gaat om de politiek, maatschappij, kleine ondernemingen of grote concerns, klimaatneutraliteit gaat ons allemaal aan, het is een van de belangrijkste onderwerpen van onze tijd. De uitstoot van broeikasgassen moet worden teruggedrongen en de atmosfeer mag niet verder worden opgewarmd. Dit doel kan op verschillende manieren worden bereikt. Het beschermen van hulpbronnen en vermindering van uitstoot horen daar in elk geval bij. Om bedrijfsprocessen of producten klimaatneutraal te maken, zijn er nog andere maatregelen. Zo kunnen onvermijdelijke CO2-emissies worden gecompenseerd. Hoe werkt dat? Door klimaatbeschermingsprojecten te ondersteunen.

Wat op het eerste gezicht lijkt op een moderne aflaathandel, is in werkelijkheid een effectieve en zeer belangrijke stap in de algehele klimaatbescherming. Want broeikasgassen verspreiden zich gelijkmatig in de atmosfeer, niet alleen daar waar ze zijn veroorzaakt. Vervuilers moeten dus aan het grote geheel denken. Als emissies niet lokaal kunnen worden vermeden, moeten ze mondiaal worden gecompenseerd. En dat is waar onafhankelijk gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten voor zorgen.

De eerste klimaatneutrale verpakking van Gigaset

Mondiaal denken is belangrijk, lokaal handelen is ook belangrijk. Het beschermen van ons milieu en klimaat is een continu proces, het zal ook nooit voltooid zijn. Bij Gigaset denken we al langer na over duurzame productie, want de bescherming van het milieu is een belangrijk onderwerp. Daarom optimaliseren wij al jaren onze (werk)processen. Daarbij denken wij altijd aan de toekomst. En nu al kunnen we u onze eerste klimaatneutrale verpakking presenteren.

De Gigaset GS4: Klimaatneutraal verpakt, transparant gecompenseerd

Slim handelen en smart telefoneren? Met de Gigaset GS4 doet u beide. De nieuwe smartphone is het eerste product van Gigaset waarvoor de CO2-voetafdruk is gecompenseerd met behulp van klimaatbeschermingsprojecten. ClimatePartner heeft ons daarbij met raad en daad bijgestaan. Om compensaties te kunnen traceren, worden deze met ID-nummers gemarkeerd en met een certificaat bevestigd. Met dit duidelijke labelsysteem en een TÜV-Austria-gecertificeerde IT-oplossing kan ClimatePartner volledige transparantie garanderen. 

Maar hoeveel wordt er eigenlijk gecompenseerd? Dat weten we bij de Gigaset GS4 heel goed: met de eerste geproduceerde editie van de Gigaset GS4 was het ongeveer 12.000 kg. Maar dat is nog maar het begin, dit cijfer kan aanzienlijk worden verhoogd. Bij de 650 productvarianten die Gigaset wereldwijd op de markt heeft, is er een enorm potentieel.

Hoe werkt klimaatbescherming met bosbescherming?

Kappen, verwerken, bouwen, planten, groeien, oogsten. Hout is altijd al een populaire natuurlijke grondstof geweest. Voor de houtwinning gaan mensen het bos in, maar het ecosysteem van een bos is ook een leefomgeving voor veel dieren. Het garandeert biodiversiteit en is een van de belangrijkste CO2-opslagplaatsen van de planeet. Ons leven is afhankelijk van bossen, maar tegelijkertijd gebruiken we ze steeds intensiever. De afgelopen jaren is het aantal bosoppervlakken wereldwijd sterk afgenomen. Ze zijn gekapt ten behoeve van woonwijken of landbouwgrond, zijn illegaal gekapt of verdwenen als gevolg van de toenemende grondstofwinning.

Des te belangrijker zijn beschermde gebieden: Bosbeschermingsprojecten zorgen voor het behoud van bossen op lange termijn en beschermen deze tegen ontbossing. Juist in armere regio's zijn bossen echter vaak de enige bron van inkomsten van de lokale bevolking. Wie de bossen daar wil beschermen, moet de mensen ter plaatse alternatieven bieden. Er worden dan ook tal van projecten opgezet voor alternatieve inkomstenbronnen en onderwijsmogelijkheden.

Gigaset ondersteunt deze klimaatbeschermingsprojecten van ClimatePartner:

Bomen planten in Duitsland

In Duitsland zijn er dorpen en steden, velden en weiden, bergen en meren. Maar bovenal zijn er bossen. Bijna een derde van het land is bebost. Maar deze 11,4 miljoen hectare wordt bedreigd, omdat de bossen het moeilijk hebben onder de klimaatverandering. De temperaturen stijgen, de hitte en de droogte laten hun sporen achter in de bossen. Vooral veelvoorkomende boomsoorten zoals sparren lijden, omdat ze platte wortels hebben die nauwelijks nog bij de diepere lagen van de aarde kunnen komen. Verzwakte bossen zijn kwetsbaarder voor stormen, ook plagen als schorskevers veroorzaken grote schade. En dan is er nog het reële gevaar van bosbranden, vooral in het oosten zijn al grote gebieden verwoest.

Daarom is het des te belangrijker om de bossen te beschermen en te versterken. Dit kan onder andere worden bereikt door bosbeheer: Gemengde bossen zijn beter bestand tegen de klimaatverandering, eiken of pijnbomen kunnen beter tegen hitte en droogte. In dergelijke bossen ontstaat ook minder vaak brand. ClimatePartner ondersteunt de ombouw en bosbeheer van Duitse bossen, wij bij Gigaset sluiten ons daar graag bij aan. Voor elke gecompenseerde ton CO2 in internationaal erkende klimaatprojecten wordt een nieuwe boom geplant in Duitse bossen.

Regenwoud beschermen in Brazilië

Wie het over de groene longen van de aarde heeft, bedoelt het Amazone-regenwoud in Brazilië. Maar juist deze regio, die zo belangrijk is voor de mensheid, loopt gevaar. Het regenwoud moet worden opengesteld voor exploitatie. De illegale rooiing boomkap neemt toe, het aantal bosbranden neemt toe. Alleen al in 2019 werd 34% meer regenwoud gekapt dan in dezelfde periode het jaar ervoor. 

De 'Várzea' in Pará aan de monding van de Amazone is nog steeds een op zichzelf staand ecosysteem. De eilanden worden doorkruist door waterwegen. Hier wonen al eeuwen boeren die op kleinschalige wijze verbouwen. Het Ecomapuá-project beschermt 90.000 hectare bos, commerciële ontbossing is verboden. Dat is goed voor het milieu, maar ook voor de gezinnen die daar wonen. Het klimaatproject van ClimatePartner creëert banen, er zijn onderwijsmogelijkheden en nieuwe inkomstenbronnen door de handel in honing of Açaí-vruchten. Ook dit project wordt ondersteund door Gigaset.

Klein beginnen, grootse doelen behalen

Het materiaal is essentieel. De grootte ook

Tot de duurzaamheidsbelofte van Gigaset behoort het recyclen van verpakkingsmateriaal, maar ook het algeheel vermijden van verpakkingsmateriaal. Zo wordt elk product van Gigaset optimaal en met zo min mogelijk grondstoffen verpakt. Dat geldt met name voor het formaat van onze verpakkingen, dat we in het verleden al aanzienlijk hebben verkleind. En waar wordt gereduceerd, wordt ruimte gecreëerd. Als productverpakkingen kleiner zijn, passen er ook meer van op een pallet. Er kunnen meer pakketten tegelijk worden getransporteerd, waardoor de CO2-uitstoot wordt verminderd.

Maar zijn kleinere verpakkingen even veilig? Ook hier hebben we bij Gigaset een oplossing gevonden. Voordat er een nieuw product van Gigaset op de markt komt, ondergaan ook de verpakkingen zware verpakkings- en schoktests. Wij onderzoeken onder andere of een verpakking zelfs intact blijft als deze 100 keer per zijde wordt versneld en afgeremd. Het golfkarton dat in onze verpakkingen wordt gebruikt, zorgt voor een betrouwbare stabiliteit. De structuur van het materiaal is licht en tegelijkertijd zeer stabiel. Tot slot willen we dat onze producten net zo mooi aankomen als we ze verzonden hebben.

En dat is nog niet alles

In deze alinea gaat het om over hoe wij efficiënt met hulpbronnen omgaan door de verpakkingen van onze producten te verduurzamen. Ook op andere gebieden handelt Gigaset op verantwoorde en duurzame wijze.

+

"Made in Germany" als belofte: Gigaset produceert midden in Duitsland, schoon en in een moderne fabriek. We zijn, om precies te zijn, gevestigd in Bocholt, wat zorgt voor korte levertrajecten en CO2 bespaart. Een aangenaam neveneffect is dat wij zeer dicht bij onze regionale leveranciers en klanten zijn.

+

Voordeel door techniek: dankzij de ECO DECT-technologie bij vaste telefoons worden het stroomverbruik en het zendvermogen tussen de handset en het basisstation aanzienlijk verminderd.

+

Repareren in plaats van weglaten: we vertrouwen op reparatie voor een lange levensduur van apparaten van Gigaset en voor het behoud van de hulpbronnen.

+

Uitpakken en inlezen: ook de bedieningshandleidingen van onze producten worden gedrukt op gerecycled materiaal*. Het papier is FSC-gecertificeerd en draagt de blauwe engel.

+

Bewust gebruik van materialen: bij het afdrukken worden uitsluitend kleuren zonder minerale oliën en migratie gebruikt.

+

Duurzame huishouding: we gebruiken 100% CO2-vrije elektriciteit en gaan verantwoord om met hulpbronnen.

En dan zijn er nog de maatschappelijke elementen van 'Made in Germany'. Gigaset geniet als werkgever in Noordrijn-Westfalen aanzien. Dankzij geavanceerde productiemethoden kunnen we tegen dezelfde kosten produceren als in Azië, waar verreweg de meeste concurrerende producten worden geproduceerd. We garanderen eerlijke arbeidsomstandigheden en dankzij de samenwerking met lokale leveranciers beschermen we niet alleen het milieu, maar versterken we ook de lokale industrie in Europa en daarmee de regio.


Over ClimatePartner

ClimatePartner is een leverancier van oplossingen voor bedrijven op het gebied van klimaatbescherming. ClimatePartner combineert individueel advies met een cloud-based software en is zo uniek op de markt. Klanten kunnen CO2-emissies berekenen met de software en aan de hand van de resultaten bepalen op welke punten zij emissies kunnen verminderen en onvermijdelijke emissies kunnen compenseren. Op deze manier worden producten en bedrijven klimaatneutraal, wat wordt bevestigd door het label van ClimatePartner.

ClimatePartner biedt klimaatbeschermingsprojecten in verschillende regio's en met verschillende technologieën en standaarden. Bovendien zijn de bijkomstige maatschappelijke effecten van de projecten bijzonder belangrijk. De 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties zijn hier de maatstaf.

ClimatePartner werd in 2006 in München opgericht en heeft tegenwoordig meer dan 100 medewerkers in Berlijn, Essen, Yerevan, Keulen, Londen, München, Wenen en Zürich en werkt samen met meer dan 2.500 bedrijven in 35 landen.

Aan welke criteria moet een gecertificeerd klimaatbeschermingsproject eigenlijk voldoen?

Alle klimaatbeschermingsprojecten moeten voldoen aan vier fundamentele criteria, naast vermindering van uitstoot, om als zodanig te worden beschouwd: additionaliteit, uitsluiting van dubbeltellingen, duurzaamheid en geauditeerd door onafhankelijke derden.

Additionaliteit

Er moet voor worden gezorgd dat een project alleen ten uitvoer wordt gebracht omdat er een aanvullende financiering beschikbaar komt vanuit de handel in emissierechten. Het project moet dus afhankelijk zijn van de inkomsten uit de handel in emissierechten om aan de financieringsbehoeften te voldoen en deze behoeften ook kunnen aantonen. Projecten die sowieso economisch zijn en ook zonder deze opbrengsten zouden worden gerealiseerd, voldoen niet aan het criterium en kunnen niet worden gebruikt om CO2-emissies te compenseren.

Uitsluiting van dubbeltellingen

Er moet voor worden gezorgd dat de CO2-besparing niet elders al wordt meegerekend. Zo kan een zonne-energiecentrale waarvan de elektriciteit als groene stroom wordt verkocht, niet als klimaatveranderingsproject worden gebruikt, omdat het positieve klimaateffect al aan elektriciteit wordt toegeschreven.

Bovendien moet in het proces naar klimaatneutraliteit worden gegarandeerd dat de bespaarde CO2-emissies slechts één keer worden gebruikt om de CO2-emissies te compenseren en dat de desbetreffende emissierechten vervolgens worden stopgezet.

Duurzaamheid

De emissiebesparingen moeten duurzaam zijn. Dit criterium is met name belangrijk voor bosbeheer- en bosbeschermingsprojecten. Deze projecten moeten ervoor zorgen dat de bossen gedurende een bepaalde periode behouden blijven. Een bosgebied dat bijvoorbeeld na een paar jaar door brandrooiing weer in graasgebied voor vee wordt veranderd, mag niet als een klimaatproject worden erkend.

Periodieke evaluatie door onafhankelijke derden

Klimaatprojecten moeten op gezette tijden door onafhankelijke derde partijen worden geëvalueerd op basis van alle genoemde criteria. Deze partijen houden toezicht op de naleving van de desbetreffende normen en stellen met terugwerkende kracht de daadwerkelijk bespaarde hoeveelheid CO2 vast. Er zullen daarom regelmatig voortgangsverslagen over de projecten moeten worden opgesteld.

Bekijk ClimateMap voor een selectie van gecertificeerde klimaatprojecten uit het portfolio van ClimatePartner. Wilt u meer informatie en achtergrondkennis? ClimatePartner beschrijft de werking en voordelen van klimaatbeschermingsprojecten op www.climatepartner.com.


Over FSC

Het Forest Stewardship Council (FSC) is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich inzet voor een milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord en economisch levensvatbaar bosbeheer in de hele wereld. De visie van het FSC is dat bossen voldoen aan de maatschappelijke, ecologische en economische behoeften en rechten van de huidige generatie, zonder afbreuk te doen aan die van toekomstige generaties.

De FSC-norm bepaalt welke materialen als gerecycled materiaal in aanmerking komen en hoe een controlesysteem voor gerecycled materiaal eruit moet zien. Bedrijven die gerecyclede materialen in de FSC-productketen invoeren of verder verwerken, worden gecertificeerd volgens de FSC-recyclingstandaard.


Meer informatie over Gigaset

* Op het moment is er een tekort en zijn er knelpunten in de aanvoer van oud papier wat de grondstof is van gerecycled papier.  Daarom moeten we helaas in uitzonderlijke gevallen onze toevlucht nemen tot nieuw papier voor het afdrukken van onze handleidingen. Het is ons gemeenschappelijke doel om gerecyclede grondstoffen te gebruiken en zo spoedig mogelijk terug te keren naar gerecycled papier en daarom de hoeveelheid nieuwe grondstoffen zo laag mogelijk te houden.