Gebruiksvoorwaarden Smartphone aanpassing

Smartphone-aanpassing

De verwerking van de ons toegezonden bestanden (d.w.z. teksten, foto's, motieven, grafieken) is volledig geautomatiseerd. Een controle of correctie door Gigaset vindt niet plaats. Door bestanden te uploaden, bevestigt de klant dat hij de houder van de rechten is of dat de respectieve houder van de rechten hem de rechten heeft verleend of overgedragen. Indien handelsmerk-, ontwerp-, auteurs-, persoons- of naamrechten worden geschonden door verzonden bestanden, is dit de schuld van de klant. De klant zal Gigaset vrijwaren van alle claims en eisen indien de schending van de voornoemde rechten door derden wordt beweerd en de klant verantwoordelijk is voor de schending. De klant dient Gigaset te vergoeden voor alle kosten van juridische verdediging en andere schade in verband met de inbreuk.

In geval van twijfel behoudt Gigaset zich het recht voor om van de klant een overeenkomstig bewijs te verlangen.

Indien de inhoud van een aan ons toegezonden bestand in strijd is met het toepasselijke recht en indien wij dit kunnen vaststellen, zullen wij de bevoegde wetshandhavingsautoriteiten hiervan in kennis stellen.
Dit geldt in het bijzonder als media met de volgende inhoud naar de Gigaset worden verzonden:

  1. illegale afbeeldingen die geweld verheerlijken
  2. opruiende voorstellingen of slogans met racistische inhoud propagandamateriaal alsmede symbolen van partijen en organisaties die als ongrondwettelijk zijn ingedeeld of de organisaties die deze opvolgen
  3. instructies of oproepen tot strafbare feiten
  4. pornografisch materiaal
  5. seksueel misbruik van minderjarigen
  6. seksuele handelingen met dieren
  7. discriminerend materiaal met betrekking tot ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.

De cliënt verzekert dat geen wetten ter bescherming van minderjarigen of strafwetten worden overtreden. Dit geldt met name voor de wettelijke bepalingen van §§ 184 e.v. StGB (verspreiding van pornografie), 185 e.v. StGB (belediging, laster, smaad), alsmede voor de bepalingen van het Interstatelijk Verdrag inzake de bescherming van minderjarigen in de media.

Houd er rekening mee dat een gepersonaliseerde Gigaset smartphone een individueel vervaardigd product is dat is uitgesloten van het herroepingsrecht. Technische defecten aan de smartphone in het kader van de garantievoorwaarden zijn hiervan uitgesloten.

De aanpassing van uw Gigaset-smartphone kan de levertijd met maximaal 48 uur verlengen.