Waarom Gigaset kiest voor 'Fair for Future'

Vandaag de dag móeten we bezig zijn met de wereld van morgen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat  de toekomstige generaties zo goed en zorgeloos mogelijk kunnen leven. Met het keurmerk 'Fair for Future' en de bijbehorende website legt Gigaset haar inspanningen en successen voor belangrijke uitdagingen voor de toekomst vast.

Waar staat 'Fair for Future' voor?

Gigaset houdt zich niet alleen bezig met de belangrijke hedendaagse verantwoordelijkheden, maar ook met die voor de toekomst. De noodzaak om actie te ondernemen is groot: de klimaatverandering en de schaarste aan energiebronnen zijn enorme uitdagingen. Maatregelen ter bescherming van het milieu kunnen niet langer worden uitgesteld. Ook de verschuiving in onze samenleving speelt een belangrijke rol: de demografische veranderingen, de bescherming van persoonlijke rechten en de strijd tegen sociale ongelijkheid. En het gaat ook over de verantwoordelijkheid die we hebben ten opzichte van onszelf en ons gebruik van hulpbronnen.

Gigaset heeft tientallen jaren ervaring in de productie van hoogwaardige communicatieoplossingen en -technologieën. Wij produceren onze producten in het midden van Duitsland en dat moet ook zo blijven. Duurzaamheid van producten, korte distributiekanalen en sociale verantwoordelijkheid zijn belangrijk voor ons. Dat is ook waar we voor staan met het kwaliteitskeurmerk 'Made in Germany'. Ons keurmerk 'Fair for Future' is een logisch vervolg hierop. Hiermee leggen we onze activiteiten op het gebied van eerlijkheid, duurzaamheid en verantwoordelijkheden voor de toekomst vast.

Wat ís 'Fairness' oftewel eerlijkheid vandaag de dag?

Eigenlijk is het heel eenvoudig: behandel anderen zoals u zelf behandeld wilt worden. Het is al jaren een alom bekend gezegde voor velen. Verantwoordelijkheidsbesef, gezond verstand, vertrouwen en betrouwbaarheid zijn fundamentele maatschappelijke waarden - en daarmee onze drijfveer.

Wat is een goede reden voor duurzaamheid?

Duurzaamheid is iets waar we niet omheen kunnen. Daarom wordt er ook zoveel over dit onderwerp geschreven, gesproken en gediscussieerd. Voor Gigaset is duurzaamheid geen modewoord, maar een lopend proces wat draait om het milieu beschermen, grondstoffen sparen, en aandacht besteden aan kwaliteit, recycling en regionaliteit.

Waarom zouden we communicatieproducten mindful gebruiken?

Het is bewezen dat mindful omgaan met onszelf een aantal positieve effecten heeft op onze fysieke en mentale gezondheid, zoals minder stress en meer voldoening in het leven. We kunnen ook mindful zijn als het gaat om het gebruik en de productie van communicatieproducten, omdat het enerzijds gaat om ons welzijn en anderzijds om het gebruik van waardevolle hulpbronnen.

Magazine